"runtom" - Engelsk översättning

SV

"runtom" på engelska

SV

runtom {adverb}

volume_up
1. allmänt
Under sina resor runtom i världen har han med energi och skicklighet skapat en grund för den nya konferensrundan om WTO som man skall besluta om i Doha i mitten av november.
He had energetically and skilfully shuttled all over the world trying to create a basis for a new WTO negotiation round; on which a decision needs to be taken in Doha in mid-November.
Jag välkomnar trots allt ramdirektivet, och det skulle, innan de specifika punkterna i ändringsförslag 36 och andra infördes, med visshet ha välkomnats av alla runtom i kammaren.
Nonetheless I welcome the framework directive and certainly, before the specific points contained in Amendment No 36 and others were introduced, it would have been welcome all round this House.
2. "runt, kring"

Användningsexempel för "runtom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi står skuldra mot skuldra till försvar för demokrati och frihet runtom i världen.
We stand shoulder to shoulder in defence of democracy and freedom across the world.
SwedishSolidariteten hos miljoner jemeniter runtom i landet som bara kräver en enda sak.
The solidarity of millions of Yemenis across the country just demanding the one thing.
SwedishAv ungefär 44 000 parlamentsledamöter runtom i världen är bara 16 procent kvinnor.
Out of nearly 44 000 members of parliament worldwide, only 16% are women.
SwedishDe är inte bra för någon, och allt drag runtom här i huset är inte heller bra.
They are not good for one, nor are all the draughts around this building.
SwedishSituationen för kristna runtom i världen kräver handling från EU:s sida.
The situation of Christians around the world needs action from the European Union.
SwedishDet finns 300 000 barnsoldater runtom i världen och miljontals föräldralösa.
There are 300 000 child soldiers around the world and millions and millions of orphans.
SwedishTalrika regionala organisationer runtom i världen har redan granskat dessa frågor.
Numerous regional organisations around the world have already been examining these issues.
SwedishSkinner efterlyser även benchmarking för att sprida " bästa praxis " runtom i EU.
He also calls for benchmarking to spread best practice across the EU.
SwedishRuntom i parlamentets byggnader finns det tillfälliga informationstavlor på flera språk.
We have temporary multilingual information panels across Parliament's building here.
SwedishI dag finns runtom i världen uppskattningsvis 600 miljoner människor med funktionshinder.
Across the world today there are an estimated 600 million people with disabilities.
SwedishVem bryr sig om att 80 procent av alla flyktingar runtom i världen idag är kvinnor och barn?
Who cares that 80% of all refugees around the world are now women and children?
SwedishDet fanns många Halabja runtom i Irak.
Halabja was not a one-off; there were many Halabjas throughout Iraq.
SwedishDet är också det budskap som genomsyrar den ökande kampen runtom i EU.
This is also the message pervading the growing struggles throughout Europe.
SwedishDebatten i eftermiddag är ännu en kraftig påminnelse om orättvisor runtom i världen.
The discussion this afternoon is yet another vivid reminder of injustices around the world.
SwedishKommer det att finnas ett dioxinregister i Europeiska unionen och runtom i världen?
Will there be a dioxin register in the European Union and worldwide?
SwedishStatistisk effekt har mycket stor betydelse för regionerna runtom i Europa.
Statistical effect is of crucial importance to regions across Europe.
SwedishRuntom i Europa ökar nu äntligen tydligt intresset för EU-frågor.
There is clearly now at last an increasing interest in EU issues around Europe.
SwedishDen diskussionen har vi i Sverige, och den har vi runtom i Europa.
We are having this discussion in Sweden, and it is also taking place around Europe.
SwedishNu ser vi i stället hur de socialdemokratiska regeringarna har börjat falla runtom i EU.
Now we are instead seeing the social democrat governments starting to fall around the EU.
SwedishEn mjukvara som används på ett stort antal universitet och företag runtom i världen.
It’s software that’s used at a large number of universities and enterprises across the globe.

Synonymer (svenska) till "runtom":

runtom
Swedish