"runt i" - Engelsk översättning

SV

"runt i" på engelska

SV runt i
volume_up
{preposition}

runt i (även: om, runtomkring, omkring)
volume_up
about {prep.}
Är fisk som simmar runt i oceanen en förgänglig resurs?
Fish swimming about the ocean are a perishable resource?
Men som ni vet, här ser man en haj som är kanske 25,4 till 27,9 centimeter lång som simmar runt i omkring 30-centimeters djupt vatten.
But, you know, here we see a shark that's maybe 10 or 11 inches long swimming in about a foot of water.
Vi behöver dock först av allt veta att den har införlivats eftersom vi bryr oss om hur djur flyttas runt i EU.
However, we need, first of all, to know that it is being implemented, because we care about how animals are moved around the European Union.
runt i (även: om, omkring, runt, runtom)
volume_up
round {prep.}
Annars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
Om vi tittar runt i Europa så ser vi att det har betydelse för tillväxten.
If we look round Europe we can see that it is important for growth.
Jag rekommenderar honom att åka runt i de olika medlemsländerna bland folken i Europa.
I would recommend him to go round the various Member States among the people of Europe.

Liknande översättningar för "runt i" på engelska

runt adverb
runt preposition
I substantiv
English
i preposition

Användningsexempel för "runt i" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
Currently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishOch när man kommer runt topparna i dessa dalar, kan det bli uppemot 2 G-krafter.
And as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
SwedishDen lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
SwedishVidare anser jag att det är oklokt att flytta runt människorna själva i onödan.
I also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
SwedishAlldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året.
The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
SwedishLäget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
The situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
SwedishBor du i Litauen och vill veta vad som finns att se och hur du tar dig runt i landet?
Are you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?
SwedishRunt om i Europa finns många organ som spelar en roll i skyddet av människors liv.
Across Europe there are many bodies which play a role in protecting citizens' lives.
SwedishDetta är viktigt nu när vi måste se över våra pensionssystem runt om i Europa.
That is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.
SwedishVi reste runt i landet - en vecka känns som en lång tid att tillbringa i Mauretanien.
We travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
SwedishI diskussionen runt detta betänkande står begreppet " oavhängighet " i centrum.
At the core of the debate on this report is the notion of " independence '.
Swedishen uppgradering av den roll våra organ spelar vid katastrofinsatser runt om i världen,
an upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
SwedishInte medicinen, utan behandlingen, och den nödvändiga vården runt i kring.
Not the drug in itself, but the treatment and the care which is needed around it.
SwedishRunt om i Europa finns många organ som spelar en roll i skyddet av människors liv.
Across Europe there are many bodies which play a role in protecting citizens ' lives.
SwedishSom exempel finns det runt 190 miljoner byggnader i EU som behöver värmas upp.
For example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
SwedishInte ens i områdena runt flyktinglägren kan säkerheten längre garanteras.
Even in the areas around the refugee camps, safety can no longer be guaranteed.
SwedishI diskussionen runt detta betänkande står begreppet " oavhängighet" i centrum.
At the core of the debate on this report is the notion of "independence' .
SwedishEIB är ett grundläggande redskap för EU:s externa mandat runt om i världen.
The EIB is an essential tool for the EU's external activities throughout the world.