"runt" - Engelsk översättning

SV

"runt" på engelska

EN

"runt" på svenska

SV
SV

runt {preposition}

volume_up
Många av er känner kanske till Taz, seriefiguren, den som snurrar runt och runt och runt.
Many of you might be familiar with Taz, the cartoon character, the one that spins around and around and around.
Förenade kungariket kan dra nytta av ökade bläckfiskkvoter runt Sydgeorgien.
The UK is to benefit from increased squid quota around South Georgia.
Explosionen har även vållat mycket omfattande skador runt parlamentsbyggnaden.
The explosion also caused very considerable damage to the area around the Parliament building.
Jag satte mig och började snurra runt och runt.
I got on it and started spinning myself round and round.
Annars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
Låt oss samla de måttfulla krafterna runt förhandlingsbordet och isolera extremisterna.
Let us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
EN

runt {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "runt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
Currently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishOch när man kommer runt topparna i dessa dalar, kan det bli uppemot 2 G-krafter.
And as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
SwedishDen lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
SwedishDet har skickats runt ett rundbrev, ett formulär med frågor till medlemsstaterna.
A circular letter, a questionnaire, has been distributed to the Member States.
SwedishMänniskor kommer alltid att försöka komma runt regleringar, kodexar och så vidare.
People will always look for ways of circumventing regulations, codes and so on.
SwedishVidare anser jag att det är oklokt att flytta runt människorna själva i onödan.
I also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
SwedishVi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
We're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
SwedishAnnars kommer vi att gå runt i cirklar utan att tackla det verkliga problemet.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
SwedishOm det sker så säger befolkningen med rätta att man bara pumpar runt pengar.
If that happens, the people will rightly say that we are just dishing out money.
SwedishAlldeles för mycket blod har spillts runt om i världen i början av det här året.
The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
SwedishVi bör sätta oss ner runt bordet gemensamt och diskutera det hela med våra grannar.
We should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
SwedishLäget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
The situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
SwedishHittills har vi inte fått någon information om förhållandena runt denna tragedi.
To date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
SwedishCancer är en sjukdom som påverkar miljoner människor runt världen varje år.
Cancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
SwedishOch en modig, ny fransk betjänt som vill hjälpa er runt jorden på 80 dagar.
And a brave French valet that will help you make it around the world in 80 days.
SwedishDet är viktigt att medlemsstater runt om på vår kontinent kan uppfylla dessa normer.
It is important that Member States across the continent reach these benchmarks.
SwedishAv dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.
Of these, some 12% were checked, partly on the spot and partly by satellite.
SwedishBor du i Litauen och vill veta vad som finns att se och hur du tar dig runt i landet?
Are you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?

Synonymer (svenska) till "runt":

runt

Synonymer (engelska) till "runt":

runt