SV

rimlighet {utrum}

volume_up
I strävan efter rättvisa är det emellertid lika nödvändigt att sträva efter vishet, rimlighet och klarsynthet.
In the pursuit of justice, however, it is just as important to pursue wisdom, fairness and common sense.
Det handlar inte om protektionism utan om rimlighet, rättvisa och en vägran att vara naiv.
That is not a matter of protectionism; it is a matter of fairness, justice and refusing to be naive.
Förslagen hade ingenting att göra med rimlighet och rättvisa i de globala handelsförbindelserna och mellan företag.
These proposals had nothing to do with fairness and justice in global trade relations and between companies.
Det handlar inte om protektionism utan om rimlighet, rättvisa och en vägran att vara naiv.
That is not a matter of protectionism; it is a matter of fairness, justice and refusing to be naive.
I strävan efter rättvisa är det emellertid lika nödvändigt att sträva efter vishet, rimlighet och klarsynthet.
In the pursuit of justice, however, it is just as important to pursue wisdom, fairness and common sense.
Förslagen hade ingenting att göra med rimlighet och rättvisa i de globala handelsförbindelserna och mellan företag.
These proposals had nothing to do with fairness and justice in global trade relations and between companies.
rimlighet
rimlighet
Vi hoppas att en majoritet av Europaparlamentet ska stödja detta krav på rimlighet på onsdag.
We hope that a majority of this House will support this call for reason to prevail in the vote on Wednesday.
rimlighet
Rimlighet och prissättning kommer att sätta gränserna.
Reasonableness and pricing will set the limit.

Användningsexempel för "rimlighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet handlar inte om protektionism utan om rimlighet, rättvisa och en vägran att vara naiv.
That is not a matter of protectionism; it is a matter of fairness, justice and refusing to be naive.
SwedishSamtidigt måste Europeiska unionen iaktta rimlighet.
It is too early to rest on our laurels, but at the same time, the European Union must remain reasonable.
SwedishVi hoppas att en majoritet av Europaparlamentet ska stödja detta krav på rimlighet på onsdag.
We hope that a majority of this House will support this call for reason to prevail in the vote on Wednesday.
SwedishI strävan efter rättvisa är det emellertid lika nödvändigt att sträva efter vishet, rimlighet och klarsynthet.
In the pursuit of justice, however, it is just as important to pursue wisdom, fairness and common sense.
SwedishRimlighet och prissättning kommer att sätta gränserna.
Reasonableness and pricing will set the limit.
SwedishFörslagen hade ingenting att göra med rimlighet och rättvisa i de globala handelsförbindelserna och mellan företag.
These proposals had nothing to do with fairness and justice in global trade relations and between companies.
SwedishJag anser i all rimlighet att det måste bli tal om att stoppa det ekonomiska stödet, för uppenbarligen ger vårt ekonomiska EU-stöd utrymme för att köpa Antonov- och Mig-plan.
Quite honestly, I think that we should be talking about stopping financial aid, since it is obviously being used to buy Antonovs and Migs.
SwedishFör att bibehålla dessa kreditbetygs exakthet och rimlighet måste den öppenhet som ligger bakom dessa beslut och även institutens ansvarsskyldighet utökas.
In order to preserve the truth and fairness of such ratings, there is a need to increase the transparency underlying these decisions, as well as the accountability of these agencies.
SwedishPrincipiellt anser jag att beslutet om de egna medlen måste grundas på likvärdighet och rimlighet mellan medlemsstaterna, varvid samma spelregler skall gälla för alla.
In principle, I am of the opinion that the own resources decision should be based on equivalence and fairness between the Member States who all should play according to the same rules.
Swedish(NL) Principiellt anser jag att beslutet om de egna medlen måste grundas på likvärdighet och rimlighet mellan medlemsstaterna, varvid samma spelregler skall gälla för alla.
- (NL) In principle, I am of the opinion that the own resources decision should be based on equivalence and fairness between the Member States who all should play according to the same rules.

Synonymer (svenska) till "rimlighet":

rimlighet
rimlig