SV reta
volume_up
[retade|har retat] {verb}

1. allmänt

Don't upset the spirits.
Ni har valt att ignorera parlamentets yttranden och beslut för att inte, kan jag tänka mig, reta rådet.
Madam President, you have chosen to disregard Parliament’s opinions and votes, in order, I believe, not to upset the Council.
Men om parlamentsledamöter förväntar sig att jag tyst ska smyga omkring och inte reta upp någon medlemsstat eller några parlamentsledamöter är jag rädd för att de kommer att bli besvikna.
But if members of this House expect me to creep around quietly and not upset some Member States and some Members of the European Parliament, then I am afraid that they are going to be disappointed.
Det finns människor i Ryssland - särskilt tjänstemän - som, om de lyssnar till oss, kommer att tro att vi i parlamentet den här veckan bara vill reta den ryska björnen.
(DE) Mr President, there are people in Russia - officials in particular - who, if they are listening to us, will get the idea that all we in this House want to do this week is bait the Russian bear.
reta (även: irritera, tråka)
volume_up
to bug {vb} [USA] [vard.]
reta (även: skoja)
volume_up
to chaff [chaffed|chaffed] {vb} [gam. mod.]
Jag stöder Georgiens självständighet, men det är ändå oklokt att reta den ryska björnen i dess eget ide.
Whilst I support Georgian independence, it is unwise to goad the Russian bear in its own lair.
You're just doing this to irritate me.
Jag skall därför ta mig friheten att reta somliga, och upprepa att tobak dödar hälften av alla rökare.
I will therefore take the liberty of irritating some people by repeating that smoking kills one in two smokers.
Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
reta (även: förarga, reta upp)
Tease me all you like.
reta (även: pika)
reta (även: snacka, skoja)
Det är inte smart att reta mig så där.
It's not wise at all to make fun of me like that.
reta

2. bildligt

3. gammalmodigt

Användningsexempel för "reta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHelt enkelt för att bara ett framläggande av denna begäran skulle reta Washington.
Simply because merely submitting this request would annoy Washington.
SwedishJag hade mycket skoj med att reta honom i träningssalen för han kom in med fotskador.
And I had incessant fun making fun of him in the training room because he'd come in with foot injuries.
SwedishSom det är utformat kommer det att reta gallfeber på allmänheten.
This programme is not about the environment; it is designed to make a public nuisance of itself.
SwedishJag skall därför ta mig friheten att reta somliga, och upprepa att tobak dödar hälften av alla rökare.
I will therefore take the liberty of irritating some people by repeating that smoking kills one in two smokers.
SwedishJag hoppas att jag får riskera att reta upp Izquierdo genom att säga att jag håller med kommissionären.
Mr President, I hope I can risk Mrs Izquierdo's wrath by saying that I agree with the Commissioner.
SwedishSå han ägnar två veckor åt att reta sig på alla chanser han missar till en bra parkeringsplats.
And he spends two weeks nagged by the idea that he is missing the opportunity, day after day, to have a great parking space.
SwedishOm vi verkligen vill reta upp folk och stöta bort unga människor från EU, så är det så vi ska göra!
If we really want to get people’s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
SwedishOm vi verkligen vill reta upp folk och stöta bort unga människor från EU, så är det så vi ska göra!
If we really want to get people ’ s backs up and alienate young people from the European Union, that would be the way to go!
SwedishAtt den gamle mannen skulle avbryta sin månskenspromenad med sin älskling, av den enda anledningen att reta ett barn.
That this old man would interrupt his moonlight stroll with his sweetheart with the precise reason of making fun of a child.
SwedishVarför ska vi reta upp dem ännu mer?
SwedishAllt vi kommer att göra är att reta upp europeiska medborgare som reser och allt i Europeiska unionen och den inre marknadens namn.
All we will do is anger European citizens who travel, and all in the name of the European Union and the single market.
SwedishOm Lukasjenka tillfälligt vill försonas med EU bara för att reta upp Ryssland, eller tvärtom, så ska vi inte falla för detta.
We must not be misled by Lukashenko's occasional making up to the European Union just to infuriate Russia temporarily, or vice versa.
SwedishJag är mycket ledsen över att behöva reta Cappato, men jag måste ändå säga vissa saker som han inte uppskattar.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am very sorry to distress Mr Cappato, but I too am going to take a line which is not pleasing to him.
SwedishJag tycker att det som inger mest oro inom detta område är om vi skulle misslyckas med detta, inte att europeiska framgångar i detta sammanhang skulle reta upp Förenta staterna.
My main concern in this area is that we might fail to deliver, not that European success in delivering would antagonise the United States.