"remittera" - Engelsk översättning

SV

"remittera" på engelska

SV

remittera {verb}

volume_up
1. allmänt
Jag är inte säker, så vi bör remittera ärendet till utskottet för konstitutionella frågor.
I was not sure, so we should refer it to the Rules Committee.
Det skulle kunna vara ett halvt steg framåt, men jag skulle ändå föredra att remittera frågan tillbaka till utskottet för fortsatt samråd.
Mr President, that may be half a step forward, but I should still like to refer the matter back to committee for further consultation.
Jag höll med om att remittera frågan till utskottet för arbetsordning, valprövning och ledamöternas immunitet för att den skall förtydliga och, om den så finner lämpligt, föreslå ändring.
I agreed to refer the matter to the Committee on the Rules of Procedure to clear it up and, if it so decides, to propose the amendment of this article.
2. juridik
remittera

Användningsexempel för "remittera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är inte säker, så vi bör remittera ärendet till utskottet för konstitutionella frågor.
I was not sure, so we should refer it to the Rules Committee.
SwedishDet skulle kunna vara ett halvt steg framåt, men jag skulle ändå föredra att remittera frågan tillbaka till utskottet för fortsatt samråd.
Mr President, that may be half a step forward, but I should still like to refer the matter back to committee for further consultation.
SwedishFör det andra, har presidiet fattat alltför många beslut om fastigheter utan att remittera dem till rätt utskott - budgetutskottet.
Secondly, on buildings, the Bureau has made too many decisions without referring back to the appropriate committee - the Committee on Budgets.
SwedishJag höll med om att remittera frågan till utskottet för arbetsordning, valprövning och ledamöternas immunitet för att den skall förtydliga och, om den så finner lämpligt, föreslå ändring.
I agreed to refer the matter to the Committee on the Rules of Procedure to clear it up and, if it so decides, to propose the amendment of this article.
SwedishFör att göra det klart vad vi nu röstar om: vi kan inte remittera detta tillbaka till utskottet eftersom det inte kom från ett utskott, men vi kan skjuta upp omröstningen.
Ladies and gentlemen, just to make it clear what it is that we are now voting on, we cannot refer this back to committee as it did not come from a committee, but we can postpone the vote.

Synonymer (svenska) till "remittera":

remittera