"reklamation" - Engelsk översättning

SV

"reklamation" på engelska

SV reklamation
volume_up
{utrum}

1. allmänt

reklamation (även: anmärkning, klagomål, åkomma, klagan)
volume_up
complaint {substantiv}
Vi har givit köparen / konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/ consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
Den här maskinen kommer oundvikligen att producera fler och fler svårigheter och reklamationer från medborgarna, som har svårt att förstå att reglerna inte är användbara, realistiska och tillämpbara.
This machine will inevitably lead to a rise in the number of problems and complaints from the citizens, who might find it hard to understand why these rules are not useful, realistic or applicable.

2. näringsliv

reklamation (även: fordran, yrkande, anfordran, anspråk)
volume_up
claim {substantiv}
Det är viktigt att lära av andras erfarenheter och en reklamation ska alltid vara kopplad till den faktiska skada som konsumenten har lidit.
It is important to learn from the experiences of others: claims for damages must be related to the actual harm suffered.
reklamation
volume_up
complaint {substantiv}
Vi har givit köparen / konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/ consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
Den här maskinen kommer oundvikligen att producera fler och fler svårigheter och reklamationer från medborgarna, som har svårt att förstå att reglerna inte är användbara, realistiska och tillämpbara.
This machine will inevitably lead to a rise in the number of problems and complaints from the citizens, who might find it hard to understand why these rules are not useful, realistic or applicable.

Synonymer (svenska) till "reklamation":

reklamation
Swedish