"registrerad" - Engelsk översättning

SV

"registrerad" på engelska

SV registrerad
volume_up
{adjektiv}

registrerad (även: registrerat, bokförd)
Den föreslagna produktdefinitionen kan jämföras med en registrerad ursprungsbeteckning.
The product definition proposed is comparable with that of a registered designation of origin.
Vi vill få den registrerad och sedan kunna gå härifrån.
We would like this to be registered and then we would like to be able to leave.
Normalt ska du teckna en försäkring i det land där bilen är registrerad.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.

Användningsexempel för "registrerad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag har alltså ingen tilläggsfråga, jag vill bara få min protest registrerad.
So I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
SwedishNEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
SwedishNormalt ska du teckna en försäkring i det land där bilen är registrerad.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
SwedishJag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.
I have a high attendance record and am therefore above suspicion.
SwedishDen föreslagna produktdefinitionen kan jämföras med en registrerad ursprungsbeteckning.
The product definition proposed is comparable with that of a registered designation of origin.
SwedishVi vill få den registrerad och sedan kunna gå härifrån.
We would like this to be registered and then we would like to be able to leave.
SwedishNEJ – Du får inte ha din bil registrerad i Frankrike om du inte tänker lämna Belgien igen inom sex månader.
NO — You can't, unless you plan to leave Belgium within 6 months of arriving.
SwedishDet är alltid bra att kontrollera var säljaren är registrerad.
It's always good to check where the seller is registered.
SwedishJag vill påminna om att Erika var registrerad i La Valette.
Let me remind you that the Erika was registered in Valletta.
SwedishHur ska en registrerad asylsökande kunna korrigera felaktiga uppgifter om sig själv i systemet?
How will registered asylum-seekers be able to correct erroneous information about themselves in the system?
SwedishJag står registrerad som röstande mot detta ändringsförslag, när jag i själva verket önskade rösta för detsamma.
I am registered as voting against that amendment when, in fact, I wanted to vote in favour.
SwedishJag önskar vara noterad vid omröstningen, och därför vill jag bli registrerad innan omröstningen äger rum.
I wish to be known at the vote and so therefore I wish to be recorded before the vote takes place.
SwedishÄr det möjligt att få min närvaro här igår registrerad?
Would it be possible to record my presence here yesterday?
SwedishHär kan du skriva en kommentar till en registrerad ändring.
This is where you enter a comment on a change made.
SwedishHittills har återbetalning endast varit möjlig om en vara eller tjänst varit registrerad i en annan medlemsstat.
So far, collection has only been possible if an entity was VAT registered in another Member State.
SwedishEn gång stoppade den bulgariska polisen honom och han fick böter för att bilen inte var registrerad i Bulgarien.
He was once stopped by the Bulgarian police and fined for not having registered the car in Bulgaria.
SwedishJag försökte göra min anmälan med hjälp av en knapp på panelen, men den blev inte registrerad på talarlistan.
I registered my request by pressing a button on the console but was not registered on the speakers list.
SwedishJag skulle vilja få min närvaro i kammaren registrerad.
I would like my presence in the Chamber recorded.
SwedishOm du tar bort en registrerad filtyp kommer du inte kunna öppna den typen av filer genom att dubbelklicka på dem.
If you remove a registered file type, you will not be able to open files of that type by double-clicking their icons.
SwedishJag kan inte säga till någon som inte är registrerad att jag inte kan ta emot dem i mitt parti, Unión del Pueblo Navarro.
I cannot tell someone who is not registered that I cannot receive them in my party, the Unión del Pueblo Navarro.