"röra vid" - Engelsk översättning

SV

"röra vid" på engelska

SV röra vid
volume_up
{verb}

röra vid (även: behandla, ta hand om, hantera, sköta)
Jag hoppas att jag skall kunna röra vid kommissionär Kinnocks hjärta.
Mr President, I am hoping to touch the heart of Commissioner Kinnock.
Efter maten, var jag ensam i köket med Connie och jag ville röra vid henne.
After dlnner, I found myself alone ln the kltchen wlth Connle and wantlng to touch her.
Jag kunde nästan röra vid smärtan, verkligen känna den kvinnans smärta.
I could almost touch the pain, really feel the pain of that woman.

Synonymer (svenska) till "röra vid":

röra vid
Swedish

Användningsexempel för "röra vid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI vilken utsträckning kan de solidariska idealen röra vid våra hjärtan och samveten i dag?
To what extent can the ideals of solidarity move hearts and consciences today?
SwedishHan sade att man i en stad som Krakow kan se, röra vid och känna historia och kultur överallt.
I can certainly see why as a citizen of that city he made that point.
Swedish"... att han måtte röra vid dem, men lärjungarna ville visa bort dem. "
"... and his disciples rebuked those that brought them. "
SwedishVi kan förstärka våra medborgares förtroende i centralbanken utan att röra vid dess oberoende.
We can strengthen our fellow citizens' confidence in the Central Bank, without impinging upon its independence.
SwedishVi kan förstärka våra medborgares förtroende i centralbanken utan att röra vid dess oberoende.
We can strengthen our fellow citizens ' confidence in the Central Bank, without impinging upon its independence.
SwedishDet är därför knappast förvånande att så fort man försöker röra vid nationella förmåner, så får idealen ge vika för partsintressen.
So it hardly comes as a surprise that ideals give way to partisan interests whenever national prerogatives are called into question.
SwedishPå tyska finns ordet " begripa" i betydelsen förstå eller uppfatta, men i själva ordet " begripa" döljer sig även gripandet, dvs. att röra vid.
There is a German word, 'begreifen', which means to understand, but which incorporates a notion of grasping or touching.
SwedishPå tyska finns ordet " begripa " i betydelsen förstå eller uppfatta, men i själva ordet " begripa " döljer sig även gripandet, dvs. att röra vid.
There is a German word, 'begreifen ', which means to understand, but which incorporates a notion of grasping or touching.
SwedishAndra tror att man kan få sjukdomen bara genom att röra vid en smittad person eller genom att dricka ur samma glas eller kyssa en smittad.
On the other hand, just by touching infected people or even sharing a glass with them or through a kiss one can catch the disease.
SwedishJag har tagit upp dessa frågor i mitt betänkande i större utsträckning än rådet tidigare har velat röra vid dem; det handlar naturligvis om känsliga frågor.
I have addressed these issues in more detail in my report than the Council has previously chosen to do; they are, of course, sensitive questions.
SwedishMen det blir mycket enkelt, och vad vi i själva verket kommer att göra är att röra vid maskinen, du kommer att röra vid molnet och göra beräkningar på det viset.
It becomes very simple, and basically what you're doing is you're just touching the machine, you're touching the cloud and you're going to compute that way.
SwedishDet är mycket enklare att sänka räntan, öka de offentliga utgifterna och inte röra vid de svåra frågorna, såsom arbetskraftsutbildning, minskning av arbetskostnaderna, etc.
It is much easier to lower interest rates, increase public spending and neglect the more difficult issues such as training the workforce, reducing labour costs, etcetera.
SwedishVi vill klargöra en sak: Vi vill ha en euro att ta i, på det viset att man kan röra vid den, och så att alla medborgare är av den åsikten att den också verkligen är deras euro.
We want to be clear about one thing. We want a euro we can get a grip of, something that can really can be grasped in the hand and gives everybody the feeling that it really is their euro.