SV röra
volume_up
{utrum}

1. allmänt

röra (även: oreda, virrvarr)
volume_up
muddle {substantiv}
Mitt under ratificeringen av en ny text med alla dessa bestämmelser bäddar detta för en verklig röra.
In the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.
Det var en exceptionell röra som liknade något slags europeiskt storhetsvansinne och ett nonchalerande av vissa medlemsstaters intressen.
It was an exceptional muddle of a kind of European megalomania and a disregard for the interests of some Member States.
Detta får betydande konsekvenser för hela frågan om immunitet, och det förklarar varför vi befinner oss i den här röran.
That has significant implications for the whole question of immunities and it explains why we are in the present muddle.
volume_up
bind {substantiv}
Titta bara på vilken röra det blev, och fråga er hur länge de var i bruk.
You should go and see what a shambles they have become, and you are bound to wonder for how long they were actively in use.
Om rådet och kommissionen följer denna linje kommer vår grannskapspolitik att röra sig i rätt riktning.
If the Council and the Commission follow this line, then our neighbourhood policy is bound to move in the right direction.
röra (även: hafsverk)
volume_up
botch {substantiv}
röra
volume_up
botch-up {substantiv}
röra (även: virrvarr, bråte)
volume_up
clutter {substantiv}
röra (även: förvirring)
volume_up
fuddle {substantiv}
röra (även: hopkok, hasch)
volume_up
hash {substantiv}
röra (även: virrvarr)
röra (även: sammelsurium)
volume_up
hodgepodge {substantiv} [USA]
röra (även: sammelsurium)
volume_up
hotchpotch {substantiv} [GBR]
röra (även: sammelsurium)
volume_up
hotpotch {substantiv}
röra (även: massa, samling, hög, hop)
volume_up
huddle {substantiv}
röra (även: hemlighetsmakeri)
volume_up
hugger-mugger {substantiv} [gam. mod.]
röra (även: virrvarr, mischmasch, hopplock)
volume_up
jumble {substantiv}
Vackra och viktiga europeiska värderingar blandas i en salig röra med tekniska paragrafer.
Beautiful and important European values are jumbled together with technical clauses in an unholy mess.
Jag måste ta avstånd från avsnittet om reformen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och anser i övrigt, att punkt 11 och 12 är en enda röra.
I take exception to the section on reform of the common external and security policy, and feel, in general, that points 11 and 12 are somewhat jumbled.
röra
volume_up
messiness {substantiv}
röra
volume_up
mishmash {substantiv}
(FR) Ladies and gentlemen, what a mish-mash!
röra (även: mos)
volume_up
mush {substantiv}
röra
volume_up
tangle {substantiv}
Det är inte genom att röra till det och öka antalet sådana organ som gemenskapen kommer att uppnå det mål vi strävar efter.
The Community is not going to achieve the desired goal by creating a tangled multiplicity of such bodies.
Den omedelbara prioriteringen är humanitär, men bortom denna finns en känslig och komplicerad politisk röra att ordna upp.
The immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out.
röra (även: hop, anhopning, virrvarr, gytter)
volume_up
congeries {substantiv} (both sing. and plural form)
röra (även: blandning)
volume_up
farrago {substantiv}
Om vi får vetskap om att någon ledamot av denna kammare eller dennes medarbetare samarbetat med BBC i denna röra kommer vi att avslöja dem, vilket drar skam över denna kammare.
If we find that any Member of this House or their employees collaborated with the BBC in this farrago we will expose them to the opprobrium of this House.
röra (även: mischmasch)
volume_up
gallimaufry {substantiv}
röra
volume_up
hotchpotch {substantiv}
röra (även: soppa, fiasko, misslyckande, flopp)
volume_up
fuck-up {substantiv} [vulg.]
röra (även: soppa, fiasko, misslyckande, flopp)
volume_up
fuckup {substantiv} [vulg.]
röra (även: soppa, fiasko, misslyckande, flopp)
volume_up
fuck up {substantiv} [vulg.]

2. bildligt

röra (även: skräp, maträtt, oreda, portion)
volume_up
mess {substantiv}
Burma är i en enda röra och situationen börjar nu bli otäck.
Madam President, Burma is a mess and it is now becoming a nasty mess.
Det här blivit en riktig röra av någonting som verkade så enkelt från början.
It is a fine mess for something that seemed so simple at the outset.
Situationen måste betraktas som en röra orsakad av rådet.
The situation must be considered a mess on the part of the Council.

Användningsexempel för "röra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är inte konstigt att den ansvarige kommissionären med tanke på denna röra...
It does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
SwedishJag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
SwedishVid sökmatrisen kan det röra sig om en enskild rad eller kolumn eller en del därav.
A search matrix can be a single row or column, or part of a single row or column.
SwedishJag tror att lagstiftningen kommer att röra sig i den riktningen i framtiden.
I believe that this legislation will continue in this direction in the future.
SwedishMen vi måste samtidigt vara vaksamma om vi vill undvika att röra oss i den riktningen.
However, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.
SwedishOch ser du på en galax ännu längre bort skulle den röra sig bortåt snabbare.
And if you look at a galaxy even farther away, it would be moving away faster.
SwedishMen de får ingen rätt att röra sig fritt, genom att de omfattas av förordningen.
But no right of free movement is provided for by their inclusion under the regulation.
SwedishVi får inte utnyttja den här debatten för att röra om glöden i vår nationella politik.
We should not use this debate to look after our own national political interests.
SwedishRätten att röra sig fritt i Europa måste erkännas som en oförytterlig rätt.
Freedom of movement within Europe must be recognised as an inalienable right.
SwedishHåll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
Click the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
SwedishDet är inte alls lätt att röra sig över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden.
It is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
SwedishJag är rädd för att det inte skulle röra kommissionen i ryggen om går i stöpet.
I fear that the Commission could not care less whether Euronews fails.
SwedishAM: Ja, jag måste absolut röra mig, och balans är lite av en konstform i dessa.
But without having the silicon sock, I'm just going to try slip in it.
SwedishDet kommer att röra sig om mellan 1,5 och 1,7 miljoner euro årligen.
It will be approximately between EUR 1.5 million and EUR 1.7 million every year.
SwedishDet betyder hjälpinsatser och ett dokument som ger dem rätten att kunna röra sig fritt.
This entails reception and a document entitling them to walk around freely.
SwedishFörsiktigt börjar det röra på sig i EU.
There is willingness to reach agreement; very tentatively, things are moving in Europe.
SwedishEn av de första som tillåtits att röra sig fritt bland de här digitala kullarna, min vän.
One of the first allowed to roam free these coveted digital hills, my friend.
SwedishDet kan emellertid även röra sig om bergsregioner eller ö- och skärgårdsförhållanden.
Mountain regions and archipelagos may also be of relevance in this connection, however.
SwedishMan har länge anklagat det rättsliga Europa för att röra sig framåt med snigelfart.
People have accused European legal affairs of lagging behind for years.
SwedishIngen stats- eller regeringschef kommer att kunna röra förordningen.
No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.