SV
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

(även: grov, ohyfsad, enkel, plump)
volume_up
crude {adj.}
Kapitalismen är varken civilisation eller humanism, utan profitjakt där ändamålet helgar medlen.
Capitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.
Det blir för mycket av lönedumpning och för mycket av exploatering.
There is too much wage dumping and too much crude exploitation.
Men denna stadga kan i det långa loppet ha en pressande inverkan på energipriserna, genom en ökning på utbudet av råolja och gas.
But in the long term this Charter may push energy prices down since the supply of crude petroleum and gas will become more plentiful.
(även: grov, ilsken, pessimistisk)
volume_up
bestial {adj.} (cruel and inhuman)
(även: grym, blodtörstig, mordisk)
volume_up
bloodthirsty {adj.} (cruel, murderous)
(även: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {adj.}
Detta ramverk har gjort att församlingen kan diskutera och nå överenskommelser inom en lång rad frågor, från förvaltning till finans och handelsfrågor.
This framework has allowed the Assembly to discuss and reach agreement on a broad variety of issues ranging from governance over finance to trade questions.
(även: brutal, grov, djurisk, hård)
volume_up
brutal {adj.}
Målet var att göra detta med styrka och brutalitet och att inte visa något förbarmande.
The aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
(även: brutal, djurisk)
volume_up
brute {adj.}
Målet var att göra detta med styrka och brutalitet och att inte visa något förbarmande.
The aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
Jag har nästan på egen hand med styrka tvingat fram, att de fackliga företrädarna kommit med och sedan även fått en roll i dess high level panel, det vill säga dess steering committee.
I was almost the only one who managed by brute force to ensure that union representatives took part and could also play a part later in the high-level panel, i. e., in the steering committee.
(även: djurisk, oskälig)
(även: fuktig, kall)
volume_up
dank {adj.}
(även: dålig, grym, rutten, oanständig)
volume_up
foul {adj.}
(även: simpel, fet, flagrant, skriande)
volume_up
gross {adj.}
volume_up
rough {adj.}
(även: grov, plump)
(även: svår, tuff, seg, hård)
volume_up
tough {adj.}
(även: ohyfsad, drumlig)
volume_up
churlish {adj.} (rude, brutal)
(även: råkall)
volume_up
clammy {adj.} (e.g. weather)

2. "fuktig och kall"

volume_up
raw {adj.} (damp and chilly)
Direktivet om handel med utsläppsrätter är en frukt, som skulle ha fått mogna längre.
The Directive on emissions trading is a raw fruit, which should have been allowed to ripen longer.
Give it to us raw...... and wriggling.
Bakom alla argument i fråga om vin och sprit, portvin och sherry ligger en jordbruksprotektionism.
Behind all the arguments about wines and spirits, port and sherry lies raw agricultural protectionism.

3. "inte tillagad, okokt"

(även: ursprunglig, ruggig)
volume_up
raw {adj.}
Direktivet om handel med utsläppsrätter är en frukt, som skulle ha fått mogna längre.
The Directive on emissions trading is a raw fruit, which should have been allowed to ripen longer.
Give it to us raw...... and wriggling.
Bakom alla argument i fråga om vin och sprit, portvin och sherry ligger en jordbruksprotektionism.
Behind all the arguments about wines and spirits, port and sherry lies raw agricultural protectionism.

Synonymer (svenska) till "rå":

Användningsexempel för "rå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishInte heller bortfallet av de asiatiska marknaderna för Latinamerika kan de för.
It is also due to the disappearance of Latin America's Asian markets, through no fault of its own.
SwedishÄran att över en sån skatt skulle göra Burgund berömt.
Even the honour of guarding such a treasure...... would bring fame to Burgund, my lord.
SwedishOch ingen kan för ifall du har känslor för Gary.
Just like nobody can help it if you have feelings for Gary.
SwedishLisa kan inte för ifall Gary har känslor för henne.
Lisa can't help it if Gary has feelings for her.
SwedishMen jag kan inte för att tycka att vår EU-politik lider av en allvarlig, mycket allvarlig splittring.
I cannot help thinking, however, that our European policy suffers from a serious, a very serious form of schizophrenia.
SwedishBarnen, de gamla och de svaga kan inte för att en kommunistisk regim utan mycken demokrati är vid makten.
It is not the fault of the children, the old and the infirm that they are ruled by a communist regime, without much democracy.
SwedishNationella parlamentariker påstår alltför ofta att de inte kan för det, att det är Bryssel som tvingar lagarna på dem.
National parliamentarians claim far too often that they cannot help it, that it is Brussels that is imposing them upon them.
SwedishSom man bäddar f man ligga.
Those who lie down with dogs get fleas.
SwedishDet kan inte jag för!
SwedishHon kan inte för det.
SwedishJag kan inte för det.
SwedishTalg (av nötkreatur, får eller getter), eller utsmält, & amp; #x201D; premier jus & amp; #x201D; härunder inbegripen
Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (including & amp; amp; #x2018; premier jus & amp; amp; #x2019;) produced from those fats
SwedishÄran att över en sån skatt skulle göra Burgund berömt...... när det väl blir känt att ni anförtrotts skatten.
Even the honour of guarding such a treasure...... would bring fame to Burgund...... once it's known that you have b ee n entrusted with the safety of the hoard.
SwedishJag kan inte för det.
Swedishjag kan inte för det
SwedishOch det kan inte Skinner för.
It may be that there is no alternative, but it is still the wrong approach, and Mr Skinner can do nothing to change that.
SwedishI förstabehandlingen hade parlamentet ingivit en rad ändringsförslag i det vällovliga syftet att få vegetabilisk olja (Pure Plant Oil, PPO) att erkännas som ett biobränsle.
(FR) At first reading, Parliament presented a series of amendments aimed at quite rightly recognising pure plant oil (PPO) as a biofuel.
SwedishDetta besvarade Ni på följande sätt: Jag kan ju inte för, om en tjänsteman, som gör ett fel i förvaltningen, inte frivilligt kommer till mig och avslöjar sitt fel.
The answer that you gave to me was, ' I can do nothing about it if an employee who makes an administrative mistake does not come to me voluntarily and reveal the mistake to me himself '.
SwedishBergsom dena är dock glesbefolkade - endast fem procent av gemenskapens befolkning bor här - vilket gör att det inte finns några starka politiska påtryckningsgrupper.
However, the mountain regions are sparsely populated - inhabited by only 5% of the Community's population - which means that political pressure from that quarter is relatively ineffectual.
SwedishBergsom dena är dock glesbefolkade - endast fem procent av gemenskapens befolkning bor här - vilket gör att det inte finns några starka politiska påtryckningsgrupper.
However, the mountain regions are sparsely populated - inhabited by only 5 % of the Community's population - which means that political pressure from that quarter is relatively ineffectual.