"rättsligt yttrande" - Engelsk översättning

SV

"rättsligt yttrande" på engelska

SV

rättsligt yttrande {neutrum}

volume_up
De dokument som behövdes för att utskottet för rättsliga frågor skulle komma fram till ett rättsligt yttrande hölls tillbaka.
The documents which were needed for the Legal Affairs Committee to come to a legal opinion were lodged.
Som ni sade har ett rättsligt yttrande lämnats om denna fråga och det kommer att granskas denna vecka under talmanskonferensen.
Mr Bonde, as you said, a legal opinion was issued on this matter and it will be looked into this week at the Conference of Presidents.
Jag ber också om ert stöd för att i resolutionen uppmana byrån för de grundläggande rättigheterna att ge oss ett rättsligt yttrande över lagen.
I also ask for your support for the request in the resolution to ask the Fundamental Rights Agency for a legal opinion on this law.

Användningsexempel för "rättsligt yttrande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe dokument som behövdes för att utskottet för rättsliga frågor skulle komma fram till ett rättsligt yttrande hölls tillbaka.
The documents which were needed for the Legal Affairs Committee to come to a legal opinion were lodged.
SwedishSom ni sade har ett rättsligt yttrande lämnats om denna fråga och det kommer att granskas denna vecka under talmanskonferensen.
Mr Bonde, as you said, a legal opinion was issued on this matter and it will be looked into this week at the Conference of Presidents.
SwedishJag ber också om ert stöd för att i resolutionen uppmana byrån för de grundläggande rättigheterna att ge oss ett rättsligt yttrande över lagen.
I also ask for your support for the request in the resolution to ask the Fundamental Rights Agency for a legal opinion on this law.
SwedishResolutionen innehåller dessutom en formulering som går ut på att ett rättsligt yttrande ska inhämtas från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.
Furthermore, this resolution contains a statement to the effect that the legal opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights should be requested.

Liknande översättningar för "rättsligt yttrande" på engelska

yttrande substantiv
rättsligt utlåtande substantiv
banalt yttrande substantiv
English
ändring av yttrande substantiv
English
rättsligt bindande adjektiv
överdrivet yttrande substantiv
inhämta yttrande verb