"räcka till" - Engelsk översättning

SV

"räcka till" på engelska

SV räcka till
volume_up
{verb}

räcka till (även: anlända, , komma)
Jag måste säga att inte ens varje euro i Europeiska centralbanken kommer att räcka till för att övertyga människor om en i grunden dålig idé.
I have to say that not every euro in the vaults of the European Central Bank will serve to convince people of an intrinsically bad idea.

Synonymer (svenska) till "räcka till":

räcka till
Swedish

Liknande översättningar för "räcka till" på engelska

räcka substantiv
räcka verb
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "räcka till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommer energikällorna att räcka till med tanke på Kinas och Indiens kraftiga tillväxt?
Given the huge growth of China and India, will energy resources be sufficient?
SwedishVåra pengar skulle räcka till ungefär 2 500 båtar i stället för de 200 som nämns här.
Our money would buy something like 2500 boats in place of the 200 referred to here.
SwedishJag tror faktiskt att det är Europeiska unionens skyldighet att räcka ut en hand till Turkiet.
I believe that the European Union has a duty to offer a helping hand to Turkey.
SwedishDet råder verklig oro inom industrin för att de inte kommer att räcka till.
There is real concern in the industry that they will not be enough.
SwedishTitta på soffbordet -- det växer i höjd och bredd till att räcka till 10.
Look at the coffee table -- it grows in height and width to seat 10.
SwedishRedan ett erbjudande om en arbetsplats skulle räcka till för att motivera rätt till invandring.
The mere offer of a job was to be sufficient to justify immigration rights.
SwedishDet motsvarar 8 600 euro, som också skall räcka till ledamöternas pensioner.
It corresponds to EUR 8 600, from which MEPs themselves will have to contribute to their pensions.
SwedishDet vore kortsynt av mig att påstå att tiden kommer att räcka till.
It would be short-sighted of me to say that that will be time enough.
SwedishDen här budgeten kommer alltså hur som helst inte att räcka till för att täcka alla katastrofkonsekvenser.
This budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
SwedishInte heller de anslag som står till förfogande skulle räcka till det.
The resources available would not be sufficient for that either.
SwedishMarknadens osynliga hand kommer knappast att räcka ett glas vatten till den som törstar.
The invisible hand of the market is hardly likely to hand a glass of water to someone who is thirsty.
SwedishJag tvivlar dock på om detta belopp kommer att räcka till.
I have doubts, however, as to whether this amount will be sufficient.
SwedishVi måste icke desto mindre räcka ut en hand till Förenta staterna, eftersom det är samma slags hot vi står inför.
We must nevertheless extend a hand to the United States, since we face common threats.
SwedishDessa lager uppskattas i dag räcka till 55 dagars konsumtion.
These stocks are currently assessed at 55 consumption days.
SwedishVid en stor olycka skulle dessa länders sammanlagda utrustning inte räcka till.
If there were a major disaster the equipment in these countries would be insufficient even if it were used in combination.
SwedishDirektstöd ger många fattiga polska jordbrukarfamiljer en chans att få pengarna att räcka till.
(PL) Mr President, direct payments give many poor Polish farming families a chance to make ends meet.
SwedishOm varje kvalificerad studerande skulle få finansiering skulle det bara räcka till omkring 750 ecu per person.
If every eligible student were to receive funding, there would only be enough for about ECU 750 per person.
SwedishEuropaparlamentet kan inte räcka handen till efterhandsförändringar av det beslutade Amsterdamfördraget!
The European Parliament cannot accept any retrospective amendments to the Amsterdam Treaty now that it is adopted!
SwedishNu är alltihop borta, och vi producerar inte tillräckligt mycket mat tillräckligt snabbt för att det ska räcka till för våra behov.
Now they are all gone and we are not producing enough food fast enough to feed ourselves.
SwedishDet gläder mig, att åtminstone i föreliggande sammanhang, skall skyddet av barn räcka fram till det 18: e levnadsåret.
I am glad that at least in this instance protection of children is to be guaranteed up to the age of 18.