SV

publik {utrum}

volume_up
1. allmänt
(skratt) Där finns ingen publik som det gör här, som kan rättfärdiga deras repetitioner.
(Laughter) There's no audience like this to justify their rehearsal time.
Detta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
This software entertains and educates its audience through visualisation.
För en så pass sofistikerad publik som denna vore det som att predika för de redan frälsta.
In an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
Det här är en publik som faktiskt vet vad det är, så jag gör bara 60-sekunders fusklappsversionen.
This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version. ~~~ Right?
This crowd is jacked.!
Fri produktion, fri import, fri reklam, fri vilseledning och fri sponsring av evenemang som drar en stor publik.
Freedom of production, import and advertising, and freedom to mislead and sponsor events which attract large crowds of people.
publik (även: allmänhet, allmänheten)
De stimulerar, informerar och uppmärksammar en bred publik på teatern.
They offer incentives, information and bring theatre to the attention of a wide public.
För mycket pengar har i det förflutna lagts ut på filmer som aldrig nått sin publik.
Too much money was spent in the past on films that never reached their public.
Det är uppenbart att det inte är alla innovationer som omedelbart finner en stor publik.
Needless to say, not every innovation is immediately accessible to the public at large.
Jag avslutar med att ändå stödja er och föredraganden när det gäller att den här debatten förs alldeles för sent på kvällen, med alldeles för litet publik.
Mr President, on a final note, I should like to support you and the rapporteur in the fact that we are holding this debate far too late in the evening, and that attendance is disappointingly low.
Mina kära kolleger, jag föreslår er att vi nu avbryter omröstningarna så att vi kan förbereda åhörarläktaren och publiken.
Ladies and gentlemen, I would propose that we adjourn the votes now so that the Chamber and the galleries can be prepared.
2. teater
publik
volume_up
house {substantiv}
Man ville inte att parlamentet åter skulle framföra sin ståndpunkt -vilken är att vi behöver detta fördrag, att vi vill ha detta fördrag och att vi tror på fördraget - inför en stor publik.
They did not want this House to reaffirm its conviction in front of a large audience that we need this Treaty, that we want it and that we believe in it.

Användningsexempel för "publik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
SwedishFör mycket pengar har i det förflutna lagts ut på filmer som aldrig nått sin publik.
Too much money was spent in the past on films that never reached their public.
SwedishPlanerar ni att stödja detta eller sprida kännedom om det till en större publik?
Do you have any plans to promote it or advertise it to a wider audience?
SwedishDet verkar som om ni har större publik nu än ni har haft ibland tidigare!
I am not used to giving my explanation of vote with so many members present.
Swedish(Skratt) Och jag är en akademiker, så jag söver dessutom ned publik utan kostnad.
(Laughter) And I'm an academic, so I put audiences to sleep for free.
SwedishVi vill också se till att de mindre synliga artisterna kan finna sin publik.
We also want to ensure that less visible artists can find their public.
Swedish(Talaren avbröts av en ledamot - skratt) Den matchen skulle verkligen få stor publik.
(Speech interrupted by a Member - laughter) That match would certainly be well attended.
SwedishGjorde alla dessa filmer, gjorde alla dessa dokumentärer, för en väldigt begränsad publik.
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
SwedishFör en så pass sofistikerad publik som denna vore det som att predika för de redan frälsta.
In an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
SwedishDet verkar som om ni har större publik nu än ni har haft ibland tidigare!
It seems you have a larger audience now than you sometimes might have had in the past!
Swedish(skratt) Där finns ingen publik som det gör här, som kan rättfärdiga deras repetitioner.
(Laughter) There's no audience like this to justify their rehearsal time.
SwedishDet är uppenbart att det inte är alla innovationer som omedelbart finner en stor publik.
Needless to say, not every innovation is immediately accessible to the public at large.
SwedishDet viktiga är att det är en tidskrift som ligger på rätt nivå och med rätt publik.
The important thing is that it is a journal at the right level and with the right readership.
SwedishJag räknar med er alla, om inte bara för den publik som är närvarande vid våra debatter.
I am counting on you all, if only for the benefit of the public that attends our debates.
SwedishDe stimulerar, informerar och uppmärksammar en bred publik på teatern.
They offer incentives, information and bring theatre to the attention of a wide public.
SwedishDetta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
This software entertains and educates its audience through visualisation.
SwedishJag tycker att det är roligt med en pigg publik.
Mr President, I think it is actually quite fun to have a lively audience.
SwedishTack vare detta har ämnet en möjlighet att nå en bredare publik.
This makes it possible for the subject matter to reach a wider audience.
SwedishMina damer och herrar, jag inser att en så viktig debatt hade förtjänat en större publik.
I recognise, ladies and gentlemen, that a debate of such importance deserved a larger audience.
SwedishDet är alltid trevligt att tala inför en så stor publik.
Mr President, it is always nice to speak to a big audience.

Synonymer (svenska) till "publik":

publik