"psykisk" - Engelsk översättning

SV

"psykisk" på engelska

SV psykisk
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

psykisk (även: själslig, mental)
volume_up
mental {adj.}
Följderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
Psykisk ohälsa är den snabbast växande orsaken till funktionshinder.
Mental health is the fastest growing cause of disability.
Psykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
psykisk (även: psykologisk)
Här behöver vi effektiv psykisk omvårdnad och snabba hjälpinsatser.
We need, here, effective psychological care and speed in giving help.
Psykisk stress står nu för tio procent av alla sjukdagar i Europas ekonomi.
Psychological stress now accounts for 10% of all days of absence in the European economy.
Det handlar om påtvingad skuldkänsla, moralisk inkvisition och ständig psykisk påverkan.
This approach involves forced guilt, moral inquisition and permanent psychological conditioning.

2. "själslig"

psykisk
Detta organisk-psykiska syndrom berör nervsystemet och kan få allvarliga former av hjärnskador till följd.
This organic-psychic syndrome affects the nervous system and can result in serious forms of brain damage.
Träning har också visat sig ha positiva effekter på den psykiska hälsan, bland annat genom att den förbättrar sömnkvaliteten hos medelålders och äldre med sömnproblem.
Working out has also been shown to have positive effects on psychic well-being, partly because it improves the quality of sleep among middle-aged and older people with sleep problems.

Synonymer (svenska) till "psykisk":

psykisk
Swedish

Användningsexempel för "psykisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi anser att fokus bör läggas på att ge alla personer i nyckelposition utbildning i psykisk hälsa.
We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
SwedishDet beräknas att ungefär 100 miljoner EU-medborgare kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid.
On the main substance of the report, I only wish to re-emphasise a couple of points.
SwedishAtt fysisk och psykisk hälsa hänger ihop med omgivningen och livssituationen är numera allmänt accepterat.
Inflammation is a complex host reaction to foreign substances or cell and tissue injury.
SwedishDen härskande klassen vill att de skall vara olagliga så att de kan hålla dem som fysisk och psykisk gisslan.
In other words, people who have been in Greece for 10, 20 or 30 years will still be illegal.
SwedishEuropeiska unionen måste föregå med gott exempel genom att garantera sina medborgare ett liv i psykisk hälsa.
The European Union must offer an example by guaranteeing its citizens a mentally healthy life.
SwedishDet beräknas att ungefär 100 miljoner EU-medborgare kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid.
It is estimated that approximately 100 million EU citizens will be affected by it during their lifetime.
SwedishVarför behandlas personer som lider av psykisk ohälsa annorlunda i förhållande till personer som har hjärtbesvär, aids eller cancer?
Europe is facing major threats to public health: cancer, heart and vascular diseases, diabetes, asthma...
SwedishI grönboken angavs psykisk hälsa som en mycket viktig komponent för folkhälsan i stort och en viktig förutsättning för livskvalitet inom EU.
The Green Paper was also a response to the WHO ministerial conference, which involved all EU Member States.
SwedishDetta parlament utövar psykisk terror och trakasserier mot ett litet medlemsland, nämligen Danmark och de danska medlemmarna.
This Parliament is physically terrorising and persecuting a small Member State, namely Denmark, together with the Danish MEPs.
SwedishAtt leva med psykisk ohälsa är tillräckligt tungt som det är, utan att det ska behöva läggas sten på börda genom utestängning och stämpling.
We all contribute to the stigmatisation of people who, if they had a physical problem, would receive our sympathy and support.
SwedishJag hyser nu gott hopp om att kommissionen, med utgångspunkt från det ovannämnda, vid slutet av året kan lägga fram förslag till en strategi för psykisk hälsa inom EU.
I am therefore delighted that our rapporteur was prepared to approve a few important additions in this respect.
SwedishAtt införa en gemensam samordnad EU-politik på området psykisk hälsa kommer att hjälpa oss att skapa lämpliga villkor för en harmonisk utveckling av allmänhetens psykiska hälsa.
The price is that young people in particular are addicted to their screens and refuse to accept any reasons for turning away from them.
SwedishI dag diskuterar vi en intressant och vidsträckt fråga som till stor del har försummats inom Europeiska gemenskapen: psykisk hälsa.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I should like to join the chorus of good wishes to Mr Bowis, who has proved once more that, for him, health policy is a passion rather than a duty.
SwedishVi är dock positiva till att ge ut denna grönbok från kommissionen för att stimulera diskussionen om vikten av psykisk hälsa inom EU, vikten av att ha en strategi och prioriteringar.
It is not the intention of this report, on which I should like to congratulate Mr Bowis, that the EU play an active part in the health field.
SwedishDe utövar psykisk terror mot människorna i Ashraflägret, med 210 högtalare som dag och natt det senaste året på hög ljudnivå har skränat ut propaganda och hot.
They are psychologically torturing the people in Camp Ashraf with 210 loudspeakers blaring propaganda and threats at a high decibel level day and night for the last year.
SwedishOmedelbart efter ministerkonferensen i Helsingfors började Litauen utarbeta en nationell politik för psykisk hälsa, som snart ska godkännas av parlamentet.
Lithuania, my country, loses more than 1 500 people each year to suicide, and sadly this ranks us first in all of Europe, leaving behind even Russia and other post-Soviet countries.
SwedishVi fördömer muren eftersom den strider mot all demokrati och är en fysisk och psykisk förolämpning, men vi måste också bygga upp landet och stödja terrorismens offer.
We condemn the wall, because it runs counter to any democratic system and is a physical and moral aggression, but we must also build the country and support the victims of terrorism.
SwedishVi såg även att utvecklingen gick mot allt fler förfalskade livräddande läkemedel, inbegripet läkemedel för behandling av cancer, hjärtsjukdomar, psykisk ohälsa och infektioner.
We also saw an increase in the trend for falsifying even life-saving medicines, including medicines to treat cancer and heart disease, psychiatric disorders and infections.