"prästerskap" - Engelsk översättning

SV

"prästerskap" på engelska

SV

prästerskap {neutrum}

volume_up
1. allmänt
prästerskap (även: präster)
Men han har också haft ett starkt stöd i katolicismens hierarki och prästerskap, enligt kardinal de Courtrays egen utsago den 5 januari 1990.
But it also gained massive support from the Catholic hierarchy and clergy, by admission of Cardinal de Courtray himself, on 5 January 1990.
I dag kan inga andra religioner än islam starta och driva religiösa samfund, värva anhängare, bilda prästerskap eller ha status som juridisk person.
To this day, religions other than Islam cannot open and operate places of worship, proselytise, form a clergy or have a legal personality.
prästerskap (även: tyg, duk, trasa, kläde)
volume_up
cloth {substantiv}
Man återfinner här den obehagliga tonen hos revolutionära propagandister från alla tider som i varje hem ser en reaktionär komplott av kvinnor och prästerskap för att säga nej till en ljus framtid.
This smacks of the unpleasant tones of revolutionary propagandists of every age, seeing reactionary plots between the cloth and the women in every household rejecting the bright revolutionary future.
prästerskap (även: predikstol, prästerskapet)
2. religion
3. "prästerna som samhällsgrupp"
prästerskap
Så jag får intrycket att en del av det vetenskapliga etablissemanget förvandlas till en sorts prästerskap.
So I get the impression that some parts of the scientific establishment are morphing into a kind of priesthood.
. ~~~ Därför att Richard Dawkins säger oss hur man ska behandla prästerskap.
But you know, that makes me feel good, because Richard Dawkins has told us how to treat a priesthood.