"präst" - Engelsk översättning

SV

"präst" på engelska

EN
SV

präst {utrum}

volume_up
1. allmänt
präst (även: pastor)
Beträffande Turkmenistan: Kommissionen är fullt medveten om fallet med Atakov, en baptistisk präst, som dömdes till fyra års fängelse.
On Turkmenistan: the Commission is fully aware of the case of Mr Atakov, a Baptist pastor, who was sentenced to four years ' imprisonment.
Beträffande Turkmenistan: Kommissionen är fullt medveten om fallet med Atakov, en baptistisk präst, som dömdes till fyra års fängelse.
On Turkmenistan: the Commission is fully aware of the case of Mr Atakov, a Baptist pastor, who was sentenced to four years' imprisonment.
Vi är chockade över mordet på ärkebiskop Courtney, som vi under de fem år som han var här i Strasbourg kände som diplomat, präst och även personlig vän.
   – Mr President, we are shocked by the murder of Archbishop Courtney, whom, in the five years that he was here in Strasbourg, we knew as a diplomat, pastor and also as a personal friend.
präst
volume_up
clerk {substantiv} [gam. mod.]
präst (även: teolog)
präst
präst
volume_up
dominie {substantiv} [USA] [dial.]
2. religion
präst
Han dödades, tillsammans med en präst, uppenbarligen av en paramilitär grupp.
He was killed, together with a priest, apparently by a group of paramilitaries.
Dessutom mördades en italiensk präst i Trabzon i Turkiet.
In addition, an Italian priest was murdered in Trabzon in Turkey.
Dopingen inom idrotten är som en präst som syndar, som en musiker som spelar falskt.
Doping in sport is like a priest who sins or a tone-deaf musician.
präst
Tyvärr var detta ännu ett mord på en kristen präst i Mellanösternregionen.
Unfortunately, this was another murder of a Christian clergyman in the region of the Middle East.
(HU) Låt mig, i egenskap av protestantisk präst som har en tradition enligt vilken den åttahörniga stjärnan och inte korset är den viktigaste symbolen, lämna ett kort bidrag till denna debatt.
(HU) As a Protestant clergyman, whose tradition regards the eight-pointed star and not the cross as the most important symbol, allow me to make a brief contribution to this debate.
präst
3. "protestantisk", religion
präst
volume_up
minister {substantiv} (protestant)
För hur ärofullt är det egentligen att döma en enkel präst i Pekings husförsamling till straffarbete?
After all, what honour is there in sentencing a simple minister of Beijing house church to do forced labour?
Detta skulle inte ha inträffat i flera andra medlemsstater, eller om han hade varit en troende präst från en icke-kristen organisation.
This would not have been the case in various other Member States, or had he been a religious minister from a non-Christian organisation.
Åtgärd för Europa: få till stånd frisläppandet av denne präst och få ett slut på den statliga övervakningen av husförsamlingar i den islamska republiken.
Action point for Europe: bring about the release of this minister and end permanent state surveillance of house churches in the Islamic Republic.

Användningsexempel för "präst" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan dödades, tillsammans med en präst, uppenbarligen av en paramilitär grupp.
He was killed, together with a priest, apparently by a group of paramilitaries.
SwedishJag talar inte ens om mordet på de tre kristna förläggarna och en katolsk präst.
I am not even talking about the murder of three Christian publishers and a Catholic priest.
SwedishFör närvarande finns till exempel en colombiansk präst, Oliveiro Medina, i Brasilien.
At the moment, for example, there is a Colombian priest, Oliveiro Medina, who is in Brazil.
SwedishDopingen inom idrotten är som en präst som syndar, som en musiker som spelar falskt.
Doping in sport is like a priest who sins or a tone-deaf musician.
SwedishDet sitter en präst bredvid henne och hon säger, " Fader, be för honom
There's a priest next to her and she says, " Father, pray for him. "
Swedish”En god präst fortsätter att lära ända till döden” lyder ett ungerskt ordspråk.
Mr President, 'a good priest learns until death' says the Hungarian proverb.
SwedishTyvärr var detta ännu ett mord på en kristen präst i Mellanösternregionen.
Unfortunately, this was another murder of a Christian clergyman in the region of the Middle East.
SwedishI det landet blev en italiensk katolsk präst nyligen mördad på grund av den tro han företrädde.
In that country, an Italian Catholic priest was recently murdered for what he represents.
SwedishMåltavlan är den präst som leder radiostationen som har miljontals lyssnare i landet.
The target is the priest who heads the radio station which has millions of listeners in the country.
SwedishJag skall avsluta med en historia: min bror, som är katolsk präst, åkte till Irak för tre år sedan.
I shall end with an anecdote: three years ago, my brother, a Catholic priest, visited Iraq.
SwedishFråga den präst som vigde er om Turkiet ligger i Europa.
When Mr Schröder recently called Mr Erdogan his friend, he meant that...
SwedishDessutom mördades en italiensk präst i Trabzon i Turkiet.
In addition, an Italian priest was murdered in Trabzon in Turkey.
SwedishNär det gäller ”utländskt herravälde” så anses det vara fallet om en präst utifrån kommer in.
And, as regards 'foreign domination', if an outside preacher comes in, that is regarded as 'foreign domination'.
SwedishFör hur ärofullt är det egentligen att döma en enkel präst i Pekings husförsamling till straffarbete?
After all, what honour is there in sentencing a simple minister of Beijing house church to do forced labour?
SwedishFråga den präst som vigde er om Turkiet ligger i Europa.
Ask the priest who married you if Turkey is in Europe.
SwedishEn präst hjälpte mig få distans till flaskan.
A preacher helped me put some distance between me and the bottle.
SwedishHan är präst och en vän... vi får inte skada honom.
He is a priest and a friend... we cannot hurt him.
SwedishMen som präst måste ni väI tro på sånt.
But as a priest, surely you must believe in such things.
SwedishMarie, en präst kan inte skvallra om en bikt.
Marie, a priest can't gossip about a confession.
SwedishDu kommer alltid att vara en präst, fader Merrin.

Synonymer (svenska) till "präst":

präst