"politisk fråga" - Engelsk översättning

SV

"politisk fråga" på engelska

SV politisk fråga
volume_up
{utrum}

politisk fråga
volume_up
political issue {substantiv}
I slutändan är detta inte en politisk fråga och bör därför inte behandlas som en sådan.
And finally, this is not a political issue, and should not be treated as such.
Jag är medveten om att detta är en mycket politisk fråga, och även en principfråga.
I am aware that this is a very political issue, and also a matter of principle.
Jag vill i stället ta upp en politisk fråga som jag anser vara en huvudfråga.
I want instead to address a political issue that I believe to be a major issue.

Liknande översättningar för "politisk fråga" på engelska

politisk adjektiv
English
fråga substantiv
fråga verb

Användningsexempel för "politisk fråga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKommission stöder fullständigt en ingående politisk diskussion om denna fråga.
The Commission fully supports an in-depth political discussion of this matter.
SwedishDen utgör dock inte någon tillförlitlig grund för en politisk debatt i varje fråga.
However, it does not provide a reliable basis for policy debate on every issue.
SwedishAsyl måste erkännas för vad det är, nämligen en politisk och en social fråga.
It needs to be recognised for what it is, namely a political and social issue.
SwedishDet kan bli en politisk fråga i framtiden.
This is something we shall see; it could become a political question in the future.
SwedishI juni enades vi också om att nå en politisk överenskommelse om denna fråga nästa år.
In June we also agreed to reach political agreement on the dossier next year.
SwedishI de flesta nationella parlament har Lissabonstrategin blivit en politisk fråga.
In most national parliaments, the Lisbon strategy has finally become a political subject.
SwedishInformationssäkerheten är en politisk fråga, och därför måste vi lösa den.
Information security is a political question, and that is why we have to resolve it.
SwedishSom förväntat är den metod som ska tillämpas en mycket känslig politisk fråga.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
SwedishSkälet är förmodligen att det för dem mer och mer är en fråga om politisk prestige.
Probably the reason is that for them it is more and more a question of political prestige.
SwedishJag vill inte göra detta till en politisk fråga, eftersom den inte är politisk för mig.
I do not want to make this political because for me this is not political.
SwedishDetta är sålunda ett fall som handlar om yttrandefrihet i en politisk fråga.
This is therefore a case involving the exercise of freedom of speech in a political matter.
SwedishVilka åtgärder planerar kommissionen för att främja en politisk överenskommelse i denna fråga?
What steps does it envisage to help reach a political agreement on this matter?
SwedishDe säger att det är en politisk fråga, att de tekniska lösningarna knappt spelar någon roll.
They say that it is a political problem, that the technical solutions hardly matter.
SwedishJag betraktar detta som en politisk gest snarare än som en politisk fråga eller en skattefråga.
I see this as a political gesture rather than as a political or fiscal measure.
SwedishDärmed rör det sig inte om en abstrakt fråga utan om en praktisk, politisk fråga.
This is not an abstract question, but a practical, political one.
SwedishDet är en fråga om metod och det är totalt sett en fråga om politisk substans.
It is now a question of method and of political substance as well.
SwedishEn viktig politisk fråga de senaste åren har varit godkännandet av tjänsteföreskrifterna.
In the new environment there will be an increase in retour interpreting.
SwedishJag vill tillägga att detta inte är någon politisk eller teknisk fråga.
I would like to add that this is not a political but a technical issue.
SwedishDen europeiska integrationen är i högsta grad en politisk fråga.
Ladies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
SwedishDet var emellertid inte ett personligt uttalande, utan en politisk fråga.
However it was not a personal matter, it was a political question.