"politiker" - Engelsk översättning

SV

"politiker" på engelska

SV politiker
volume_up
{utrum}

politiker (även: statsman, yrkespolitiker)
volume_up
politician {substantiv}
Som fransk politiker arbetade jag med ett miljösäkerhetsinitiativ i Europa.
As a French politician, I worked on an environmental safety initiative in Europe.
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Jag betraktar mig själv som en nederländsk politiker, inte som en europeisk tjänsteman.
I consider myself to be a Dutch politician, not a European official.

Synonymer (svenska) till "politiker":

politiker
Swedish

Användningsexempel för "politiker" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
It is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
SwedishDessa siffror talar för sig själva och inga politiker kan eller bör förneka dem.
These figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.
SwedishFramför allt fastslog vi att detta måste beslutas av politiker, inte av jurister.
Above all, we said, this must be a decision of politicians, and not of lawyers.
SwedishDet finns också politiker som gör grundliga förberedelser och genomför initiativ.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
SwedishSom politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
As politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
SwedishUtvecklingen inom industri och forskning har egentligen kört över oss politiker.
Developments in industry and research have actually overtaken us politicians.
SwedishVi avvisade den, men nu vill några politiker öppna den dörr som kan förstöra EU.
We rejected it, but now some politicians will open the door that can destroy the EU.
SwedishOm alltför många högt uppsatta politiker åtalas kan det börja likna en häxjakt.
If too many high-level politicians are sued it may begin to look like a witch-hunt.
SwedishEuropas politiker saknar en verklig politisk vilja att ta itu med dessa problem.
Europe's politicians lack the real political will to tackle these problems.
SwedishDetta fall handlar inte om en förmån för enskilda ledamöter i egenskap av politiker.
This is not a matter of a benefit conferred on individual Members as politicians.
SwedishLåt oss fundera över detta och titta på hur våra europeiska politiker agerar i dag.
Let us think about that and look at how our European policies are operating today.
SwedishDessutom är det vår uppgift som politiker att lösa komplexa och svåra problem.
It is the job, moreover, of us politicians to solve complex and difficult problems.
SwedishVad kan vi förvänta oss av europeiska politiker och den europeiska opinionen?
What can we expect here from European politicians and from European public opinion?
SwedishDetta innebar inte bara frihet för politiker i jämlikhet med andra politiker.
These did not just mean liberty for politicians in equality with other politicians.
SwedishAlbaniens politiker måste snarast sätta de albanska medborgarnas intressen först.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
SwedishNi leder över 450 miljoner medborgare, inte bara några politiker och tjänstemän.
You are presiding over 450 million citizens, not just a few politicians and officials.
SwedishUkrainas medborgare ska inte behöva lida för att deras politiker har misslyckats.
The citizens of Ukraine should not suffer just because their politicians have failed.
SwedishDessa kopplingar hjälper politiker att fatta bättre beslut i allmänhetens intresse.
These links help politicians to take better decisions in the public interest.
SwedishHur många politiker får möjlighet att tala direkt med åtta miljoner människor?
How many politicians have the opportunity to speak directly to eight million people?
SwedishFör politiker är frågor om barn oprioriterade, vilket vi återigen kan konstatera.
For politicians, children's issues are also-ran issues, as we can see again here, too.