"poäng" - Engelsk översättning

SV

"poäng" på engelska

EN
volume_up
poäng {enb. plur.}
volume_up
bra poäng {utr.} [exempel]
SV

poäng {pluralis}

volume_up
poäng
Den består av en kursdel om 90 poäng och en avhandlingsdel om 150 poäng.
It comprises a course component of 90 points (=1,5 years) and a thesis of 150 points (= 2,5 years).
Kraven beskrivs i form av kurser, text, poäng och villkor.
The requirements are described in the form of courses, text, points and conditions.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.

Användningsexempel för "poäng" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
SwedishMen min poäng är att i Europeiska unionen är det ingen som har den möjligheten.
But my point is that in this European Union, nobody is being given that opportunity.
SwedishMin sista poäng handlar om uppförandekoden och ”uppfylla eller förklara”-förfarandet.
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
SwedishDenna poäng har upprepats flera gånger här och också av José Manuel Barroso.
That point has been made several times here and Mr Barroso has also made it.
SwedishJu fler poäng en regering tar för god samhällsstyrning, desto mer stöd får den ta emot.
The more points a government scores for good governance, the more aid it receives.
SwedishFinansiell förmåga och finansiella tjänster är en mycket bra och korrekt poäng.
Financial capability and services - an absolutely good and proper point.
SwedishMin poäng är detta: I det långa loppet är vissa nyheter viktigare än andra.
My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.
SwedishMin poäng har redan framförts av Dirk Sterckx, men den tål att upprepas.
My point has already been made by Mr Sterckx, but I think it bears repetition.
SwedishBarnen som kunde motstå fick 250 poäng mer på SAT-proven De är enormt!
The kids who resisted scored 250 points higher on the SAT. ~~~ That's enormous.
SwedishDet finns ingen poäng med att lösa ett problem genom att skapa 26 andra.
There is no point, in my view, in solving one problem by creating 26 others.
SwedishJag ser inte någon poäng med denna debatt.
(DE) Madam President, Mrs Győri, Mrs Reding, I fail to see the point of this debate.
SwedishMin poäng är att vi inte kan rädda stabilitets- och tillväxtpakten genom att göra ingenting.
My point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
SwedishOch jag vill ta hem en poäng här, för min man är i rummet där borta.
And I want to score a point here, because my husband is in the room over there.
SwedishEn viktig poäng är att vi inte behöver räkna med en konvoj utmed vägarna.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
SwedishJag ska berätta en liten historia för att belysa min poäng.
Madam President, I have a little story to tell to illustrate my point.
SwedishOch min poäng på det Narcissist Personlighets Indexet, eller NPI-16, är lugnande 0,:,31.
And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
SwedishJag har ytterligare resultat, som är nästan ofattbara, med poäng som går upp med tiden.
I have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
SwedishVad är det i så fall för poäng med de rent deklaratoriska restriktionerna i betänkandet?
In that case, what is the point of the purely declaratory restrictions in this report?
SwedishEn sista poäng, som också är avgörande: vi vill inte ha någon fragmentering av lagstiftningen.
One last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
SwedishHan har en poäng och en minoritet i detta parlament håller med om det.
He has a point and a minority of people in this Parliament agree with that.

Synonymer (svenska) till "poäng":

poäng
Swedish