"platta" - Engelsk översättning

SV

"platta" på engelska

SV platta
volume_up
{utrum}

1. allmänt

platta (även: förkläde)
volume_up
apron {substantiv}
platta (även: disk, bricka, skiva, CD-skiva)
volume_up
disc {substantiv}
platta (även: bricka, skiva, LP-skiva, CD-skiva)
volume_up
disk {substantiv} [USA]
platta (även: plåt, plakett)
volume_up
plaque {substantiv}
platta (även: tavla, servis, affisch, skiva)
volume_up
plate {substantiv}
Sedan böjde vi en platta mot den.
We then bent a plate up to it.
Här ser ni hur plattan håller det, och ni ser hur implantaten börjar sättas in -- och under en operation uppnådde vi detta och detta.
Here you can see the plate holding it, and you can see the implants being put in -- so that in one operation we achieve this and this.
Vi ville inte tro detta, men det visade sig senare att det handlade om en mycket enkel liten platta som kunde värma upp en kanna vatten på en halvtimme.
We were reluctant to believe it, but it later transpired that they were referring to a very simple little plate capable of heating a jug of water in half an hour.
platta (även: album, utgåva, befrielse, kvitto)
volume_up
release {substantiv}
Pearl Jam, har släppt 96 plattor under de två senaste åren.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years.
platta (även: lager, täcke, lakan, skiva)
volume_up
sheet {substantiv}
Små sprickor i plattor blir stora hål när plattan stål rullas in i tunnplåt som inte kan upptäckas innan den tunna plåten används i tillverkning.
Small cracks in slabs become large holes when slab steel is rolled into thin sheet which may not be detected before the thin sheet is used in manufacturing.
volume_up
tablet {substantiv}
platta (även: våning, plan, däck)
volume_up
deck {substantiv}
reinforced concrete deck

2. musik

platta
volume_up
album {substantiv}
Pearl Jam, har släppt 96 plattor under de två senaste åren.
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years.

Synonymer (svenska) till "platta":

platta

Användningsexempel för "platta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishÄr det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
Are these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
SwedishVi ber varje medlemsstat att avstå från att försöka platta till andra och agera ansvarsfullt.
We ask each Member State to refrain from any one-upmanship and to act responsibly.
SwedishOm vi kunde platta ut dem, få bort alla veck och så vidare, hade ytan blivit 400 kvadratmeter.
If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq. meters of surface.
SwedishFör det du ser här är Thomas Friedmans platta värld.
Because what you see here, what you see here is the flat world of Thomas Friedman, isn't it.
SwedishMen de är också väldigt effektiva i att platta ut vår kurva.
But they are also very effective in deflecting our path.
SwedishAutomater reagerar inte på myntets platta sida.
Slot machines do not react to the flat surface of the coin.
SwedishHär ser vi platta strukturer, själva muskeln.
These are flat structures that we see here, the muscle.
SwedishDen platta ryggen underlättar en hel del.
Having a flat back makes it much easier to install them.
SwedishSka du eller jag platta till äcklet?
Are you going to set that creep straight, or should I?
SwedishDe tränger ända in i käkhålorna och har på grund av den platta ytan potential att absorbera stora mängder skadliga ämnen.
These penetrate as far as the alveoli and because they have a broad surface area they can potentially absorb large amounts of harmful substances.
SwedishHär tror jag att det finns särskilda möjligheter för kvinnorna, just för att det inte handlar om hierarkiska utan om platta strukturer.
I think that this field offers some quite distinctive opportunities for women, specifically because it is characterised by flat, rather than hierarchical, structures.
SwedishDet är vackra ord, men här har vi återigen ett exempel på hur man försöker köra över en vacker mångfald och platta till den till ett gemensamt, harmoniserat, anonymt landskap.
Those are fine words, but here we are with yet another attempt to bulldoze wonderful diversity into a common, harmonised, featureless landscape.
SwedishTidig upptäckt av sprickor, innan frakt till valsverket, kommer att förhindra betydande kostnader i transport-, platta uppvärmningsugnar, rullande kostnader och missnöjda kunder.
Early detection of cracks, before shipping to the rolling mill, will prevent significant costs in transportation, slab reheating, rolling costs, and customer dissatisfaction.