"platt" - Engelsk översättning


Menade du plätt
SV

"platt" på engelska

EN
EN

SV platt
volume_up
{adjektiv}

platt (även: jämn, flat, slät, plan)
volume_up
flat {adj.}
Vi européer måste inse att jorden inte är platt och att vi måste möta den globala konkurrensen.
We in Europe have to realise that the world is not flat and that we are engaged in global competition.
För några år sen, kom Gateway ut med platt-tv:ar.
A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs.
Jag drog en, som alla skulle ha skrattat åt därhemma, och det blev platt fall.
The one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.

Synonymer (svenska) till "platt":

platt

Användningsexempel för "platt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHärav framgår att man lagt sig platt för industrins intressen.
This makes it obvious that we have bowed the knee to industrial interests here.
SwedishHögern i Europa verkar lägga sig platt för Förenta staterna.
The Right in Europe seems to be lying prostrate before the United States.
SwedishVi européer måste inse att jorden inte är platt och att vi måste möta den globala konkurrensen.
The Commission should introduce benchmarking and announce this in the clearest possible terms.
SwedishPå detta sätt kan man grundligt undersöka frågor, utan att lägga sig platt för pressens ståndrätter.
In this way, we can have cases examined thoroughly, without succumbing to the lynch law of the press.
SwedishDen som säger något annat gör en platt karikatyr av vårt arbete.
Anyone who denies this is making a mockery of our work.
SwedishNär elefanterna kämpar trampas gräset platt.
When elephants fight, the grass is trampled underfoot.
SwedishNaturligtvis skall vi lyssna till vad samhället i övrigt har att säga, men vi skall inte lägga oss platt för det.
Naturally, we must listen to what society around us says, but that does not mean we simply have to roll over.
SwedishDärför gratulerar jag parlamentet, som har rätt i att hela denna process helt enkelt inte får sluta med platt fall.
That is why I congratulate Parliament, which is right to say that the whole process cannot simply end in a whimper.
SwedishFör en tid sedan blev det platt fall för symbolerna när förslaget om den så kallade europeiska konstitutionen förkastades.
Some time ago, the symbols of the Union collapsed when the proposal for the so-called European Constitution was rejected.
SwedishJag tror att det skulle vara en trångsynt och platt lösning om vi antar en kort resolution i all hast, såsom Poettering föreslår.
I think hastily adopting a short resolution, as Mr Poettering proposes, would be a feeble, unimaginative solution.
SwedishPlatt intet!
Nothing at all would have become of it.
SwedishDen har lagt sig platt inför den konservativa gruppen och inför kemiindustrins kortsiktiga särintressen.
It has caved in to the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats and to the short-term special interests of the chemicals industry.
SwedishJosé Manuel Barroso har dock med rätta inte lagt sig platt på rygg med benen i vädret inför de våldsamma angrepp som förekommit, särskilt under den senaste veckan.
In fairness, Mr Barroso has responded: he has made changes and has moved some way towards meeting some of those concerns.
SwedishNedrustning, krisförebyggande och civil konfliktlösning, i synnerhet genom stärkandet av OSSE, riskerar att falla platt till marken.
Disarmament, crisis prevention and the settlement of conflict by non-military means, in particular by strengthening the role of the OSCE, risk falling by the wayside.
SwedishPrincipen faller platt till marken om vi ignorerar dessa kriterier och tillåter länder där människor marginaliseras och behandlas illa att bli medlemmar i EU.
This principle falls down when we ignore these criteria and allow membership to countries where people are being marginalised and mistreated.
SwedishJosé Manuel Barroso har dock med rätta inte lagt sig platt på rygg med benen i vädret inför de våldsamma angrepp som förekommit, särskilt under den senaste veckan.
However, Mr Barroso rightly has not rolled over and died in front of the onslaught that has taken place, over the last week in particular.
SwedishDet är smärtsamt att se hur Europaparlamentet, under klacken på de nationella regeringarna, också lägger sig platt inför detta mycket farliga äventyr.
It is most distressing that, dancing to the tune of the national governments, the European Parliament too should be acquiescing in this highly dangerous enterprise.
SwedishEuropa - hem för renässansen, upplysningen och den industriella revolutionen samt för den moderna vetenskapsåldern - lägger sig nu platt för en 500-talsideologi.
Europe, having produced the Renaissance, the Enlightenment, the Industrial Revolution and the wonders of the modern scientific age, now lies supine before a 6th century ideology.