"pinsamt" - Engelsk översättning

SV

"pinsamt" på engelska

SV pinsamt
volume_up
{adjektiv}

I Italien kallade det ”förläget” och ”pinsamt”.
In Italy, just called it ‘embarrassed’ and ‘embarrassing’.
Vi har emellertid inte hört ett enda ord om det, vilket jag tycker är väldigt pinsamt.
But we have not heard a single word on this subject, and I find that deeply embarrassing.
Det är småaktigt och pinsamt att EU:s bistånd minskade mellan 2006 och 2007.
It is petty-minded and embarrassing that the EU aid decreased between 2006 and 2007.

Användningsexempel för "pinsamt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEtt annat pinsamt område är budgetplanerna för den fleråriga budgeten.
Another painful area is the financial perspectives for the multiannual budget.
SwedishDet pinsamt låga valdeltagandet bekräftade dessa analyser på ett övertygande sätt.
This analysis was impressively confirmed by the embarrassingly low turn-out in the election.
SwedishI den nederländska texten förekommer ett pinsamt misstag eller tryckfel.
In the Dutch text there is a very unfortunate mistake or printing error.
SwedishDessvärre har emellertid de pinsamt långsamma framstegen i rådet gjort detta omöjligt.
Sadly, however, the painfully slow rate of progress in the Council has put paid to that idea.
SwedishDet är pinsamt att vi inte är i stånd att anta kraftfullare resolutioner på detta område.
It is disgraceful that we are in no position to take more far-reaching decisions in this area.
SwedishEtt pinsamt nederlag i parlamentsvalet för några få månader sedan understryker detta faktum.
This was underlined by a painful defeat in the parliamentary elections only a few months ago.
SwedishAtt parlamentet krälar för eurokratins makthavare är verkligen pinsamt!
The fact that Parliament goes crawling before the potentates of the Eurocracy is simply shameful!
SwedishOm ni hade varit där, skulle ni garanterat ha tyckt att det var pinsamt.
If you had been there, I am sure you would have been ashamed.
SwedishDet är pinsamt, att man inte ens har lyckats med att utesluta det.
It is disgraceful that the directive has not even succeeded in excluding things of this kind.
SwedishOch tycker det är lite pinsamt när han blir citerad inom områden han sysslade med för 10-15 år sedan.
And he does not like it when he gets cited in fields he was active in 10 or 15 years ago.
SwedishEtt annat pinsamt område är budgetplanerna för den fleråriga budgeten.
In which case they are leading everybody up the garden path.
SwedishDetta är när allt kommer omkring utomordentligt pinsamt och skamligt.
That is ultimately extremely painful and disgraceful.
SwedishJag tycker det är pinsamt att höra att vi fortfarande skräms av myten om den så kallade polske rörmokaren.
I am embarrassed to hear that we are still afraid of the myth of the so-called Polish plumber.
SwedishÄven om det är en aning pinsamt borde inte detta föranleda några större problem så snart uppgiften blivit offentlig.
Once out and in the open this, though a bit awkward, might not be such a big problem.
SwedishJag har förstått att herr Stenmarck tycker att det är pinsamt.
I hear Mr Stenmarck saying he is embarrassed by it.
SwedishDet är pinsamt!
Such cooperation should involve a voluntary agreement on burden-sharing, but it should not be a matter for legislation.
SwedishDet är även pinsamt att parlamentet så tydligt är i händerna på de stora industriernas lobbyintressen.
It is also disgraceful that Parliament has so clearly caved in to the huge lobbying interests of industry.
SwedishAllt jag har att säga om detta är att det är pinsamt!
All I can say about that is that it is an embarrassment!
SwedishDe är pinsamt nära de datum som gäller för Irland.
On that basis the original agreement on dates should stand.
SwedishDetta uttryck är pinsamt luddigt och nonchalant.
This is an irritatingly inaccurate and careless statement.