SV

pengarna {utrum}

volume_up
volume_up
money {substantiv}
Det innebär inte att pengarna lämnar regionen: nej, det innebär att pengarna används.
That does not mean money leaving the region: oh no, it means money being spent.
Som jag nämnde tidigare är vår ambition total säkerhet för pengar och valuta för pengarna.
As I said earlier, our ambition is total security for money and value for money.
Till syvende och sist är pengarna till för människorna och inte människorna för pengarna.
After all, money exists to serve people, and not the other way round.

Användningsexempel för "pengarna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
In particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
SwedishTyvärr har bara 7 miljarder euro, eller 1 procent av pengarna, hittills influtit.
Unfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
SwedishVi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
SwedishMen eftersom pengarna hade dragits ifrån av Bremen Vulkan måste det kompenseras.
But as the money had been taken out by Bremen Vulkan, compensation had to be made.
SwedishBudgetutskottet är mycket angeläget om att få se att vi får valuta för pengarna.
The Committee on Budgets is very keen to see that we get value for our money.
SwedishVi måste bättre kontrollera vad pengarna används till, nämligen fattigdomsutrotning.
We must better control where the money is spent, namely, on poverty eradication.
SwedishKommer det att göras några försök att kräva tillbaka pengarna genom skadestånd?
Is there going to be any attempt to recover the money by way of compensation?
SwedishVi förväntar oss att pengarna anslås till särskilda ändamål när de betalas ut.
We expect the money to be allocated to specific purposes when it is paid out.
SwedishAtt hålla inne med dem är detsamma som stöld, och om inte av pengarna så av räntan.
Holding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
SwedishKan vi av detta dra slutsatsen att medlemsstaterna inte längre behöver pengarna?
Can we draw from this the conclusion that the Member States no longer need the money?
SwedishOm vi inte har pengarna kan vi inte vidta de åtgärder och föra den politik vi vill.
If we do not have the money, we cannot undertake the actions and policies we want.
SwedishDet innebär att Europeiska unionen enbart fungerar som förmedlare av pengarna.
That means that the European Union only acts as an intermediary in obtaining funds.
SwedishDet innebär inte att pengarna lämnar regionen: nej, det innebär att pengarna används.
That does not mean money leaving the region: oh no, it means money being spent.
SwedishKanske skulle rådet kunna underteckna resolutionen om valuta för pengarna.
Perhaps the Council could come along and sign the resolution on value for money.
SwedishÄr det så att om budgeten skulle underutnyttjas skulle pengarna kunna omfördelas?
Is it the case that, if there were to be underspending, the money could be relocated?
SwedishDet tillför värde till vår förmåga att få valuta för pengarna vid institutionerna.
It does add value to our ability to get value for money in the institutions.
SwedishVi måste få garanti för att pengarna används på ett bra och effektivt sätt.
We must have the guarantee that the money will be spent properly and efficiently.
SwedishDet är inte mycket vi vet om hur pengarna används i Afrika och AVS-länderna.
We know little of how that money is used in Africa, and in all ACP countries.
SwedishPengarna måste därför användas bättre, mer effektivt och med större öppenhet.
The money must therefore be used better, more efficiently and transparently.
SwedishDet vi behöver är valuta för pengarna, och det är det som är det viktigaste.
What we need, then, is value for money, and that is what matters most of all.