SV

pengar {enbart pluralis}

volume_up
1. skämtsamt
pengar (även: schaber)

Användningsexempel för "pengar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
SwedishVi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
We do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
SwedishTrots alla dessa pengar är varvens och de anställdas framtid fortfarande osäker.
Despite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.
SwedishDen ekonomiska krisen påverkar till och med utnyttjande av pengar från EU-fonder.
The economic crisis is having an impact even on drawdowns of money from EU funds.
SwedishAlla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
SwedishVi måste komma in i en diskussion om vad EU ska göra med de pengar som vi tar in.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
SwedishMen en sak som verkligen behövs för landsbygdsekonomins andra pelare är pengar.
But the one thing we do need for the second pillar of the rural economy is money.
SwedishDet handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
SwedishFör dessa stackars investerare, herr talman, är även riktiga euro falska pengar.
Mr President, for those unfortunate investors even real euros are false money.
SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers ' money.
SwedishKategorin innehåller alltså pengar som - vilket alla känner till - inte används.
Thus, there is money in this heading which everybody knows is not being spent.
SwedishDet är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
SwedishEU skaffar sig bara större inflytande och vill ha mer pengar till detta ändamål.
The EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
SwedishÅ skattebetalarnas vägnar kräver vi mervärde för pengar som spenderas på EU-nivå.
On behalf of taxpayers, we demand real added value for money spent at EU level.
SwedishVi skulle inte ha kunnat få pengar för att bidra till fredsprocessen i Europa.
We would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
SwedishDe bör ha mer pengar, mer respekt och mer värdighet när de väl har pensionerats.
They should have more money, more respect and more dignity, once they have retired.
SwedishPengar försvinner år ut och år in via jordbrukspolitiken och regionalpolitiken.
Money disappears year in and year out via agricultural policy and regional policy.
SwedishDet innebär också att vi måste investera mer pengar i forskning och utveckling.
That also means that we need to invest more money in research and development.
SwedishDet handlar inte om att vi ber om pengar för egen del, som det sägs i pressen.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.

Synonymer (svenska) till "pengar":

pengar
peng
Swedish