"partiprogram" - Engelsk översättning

SV

"partiprogram" på engelska

SV

partiprogram {neutrum}

volume_up
1. allmänt
2. politik
partiprogram (även: kandidatlista)
volume_up
ticket {substantiv} [USA]

Användningsexempel för "partiprogram" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropa behöver demokratiska partier som i sina partiprogram inbjuder alla, inte några.
Europe needs democratic parties whose programmes reach out to all, not just a few.
SwedishLiksom vilket partiprogram som helst innehåller det också många inre motsättningar.
As in any other party manifesto, it is full of contradictions.
SwedishSamtidigt måste man dock säga att ert program i många avseenden tyvärr påminner om ett partiprogram.
At the same time, however, it has to be said that, unfortunately, your programme reminds me in many ways of a party manifesto.
SwedishDet står också klart att det här betänkandet är väl balanserat, och jag vill understryka det en gång till, för det är inte något partiprogram.
It is also clear that this report is evenly balanced, and I would like to emphasise that once again, because it does not represent any party programmes.
SwedishJag beklagar det, därför att partiet genom sitt handlingssätt i parlamentet accepterar sådant som inte finns inskrivet i något lands socialistiska partiprogram.
I abhor this, because by acting in this way, it has accepted things that are not found in any programme of any socialist party in any country.
SwedishJag tror att principer som " medgörligt samhälle" , det har jag någon gång läst i liberala partiprogram, i och med detta, när det gäller narkotikapolitiken, stilla har insomnat.
I have the feeling that ideas like 'the tolerant society', which I used to read of in liberal party manifestos, have quietly died the death as far as drugs policy is concerned.
SwedishJag tror att principer som " medgörligt samhälle ", det har jag någon gång läst i liberala partiprogram, i och med detta, när det gäller narkotikapolitiken, stilla har insomnat.
I have the feeling that ideas like 'the tolerant society ', which I used to read of in liberal party manifestos, have quietly died the death as far as drugs policy is concerned.