"påträffa" - Engelsk översättning

SV

"påträffa" på engelska

SV påträffa
volume_up
{verb}

påträffa (även: , skaffa, anse, anträffa)
Dess nödåtgärd har till följd att vi snart kanske bara kommer att påträffa torsk i ett europeiskt vatten, nämligen i formalin!
Its emergency measure may result in our only finding cod in one kind of European water soon, that is to say in formalin.
Som givare kunde kommissionen ha agerat snabbare om den under våren, nere på plats, hade funnit de humanitära organisationer som den hade hoppats påträffa.
As a donor, the Commission could have acted more swiftly if, in the spring, it had discovered, there at the scene, the humanitarian organisations it had hoped to find.
De löften som gavs har dock inte infriats fullt ut, eftersom tidigare allierade drar sig ur och korruption påträffas bland dem som lovar att avskaffa den.
But its promise has not been properly fulfilled as former allies fall out and corruption is found within the ranks of those promising to sweep it away.

Synonymer (svenska) till "påträffa":

påträffa

Användningsexempel för "påträffa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDess nödåtgärd har till följd att vi snart kanske bara kommer att påträffa torsk i ett europeiskt vatten, nämligen i formalin!
Its emergency measure may result in our only finding cod in one kind of European water soon, that is to say in formalin.
SwedishSom givare kunde kommissionen ha agerat snabbare om den under våren, nere på plats, hade funnit de humanitära organisationer som den hade hoppats påträffa.
It will be difficult to rise to it without more substantial development aid from the entire international community.