"på något vis" - Engelsk översättning

SV

"på något vis" på engelska

EN

SV på något vis
volume_up
{adverb}

på något vis (även: på något sätt, av någon anledning)
Den enda nackdelen är att kärnkraften något vis har smugit sig in.
Its only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
Skyddandet av mänskliga rättigheter får inte något vis medföra att folk döms till döden.
It must not be the case that protecting human rights somehow condemns people to death.
Det är något vis attraherande för människors girighet istället för fruktan -- att mer är bättre.
This is somehow appealing to human greed instead of fear -- that more is better.

Liknande översättningar för "på något vis" på engelska

adjektiv
English
adverb
English
preposition
något adverb
något pronomen
något artikel
English
vis substantiv
vis adjektiv
English
VIS substantiv
English

Användningsexempel för "på något vis" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är ju ändå två grundläggande skatter, som något vis måste anpassas.
These are clearly two basic taxes that we are going to have to harmonise in some way.
SwedishDet betyder att sådana förlopp är helt och hållet normala, de är inte något vis ovanliga.
In other words, these processes are quite normal; they are certainly not unusual.
SwedishÖsterrike i synnerhet är inte något vis utrustat för supertunga långtradare.
Austria in particular is in no way equipped for superweight trucks.
SwedishJag undrar: Innebär det här att miljögarantin något vis stärks?
I am wondering whether this in any way strengthens the environmental guarantee?
SwedishDet centrala i strukturreformen är något vis en magisk formel.
But what use is a minister if nobody knows how to solve the underlying problem?
SwedishDe extra säkerhetsåtgärderna får inte något vis leda till snedvridning av konkurrensen.
The additional security measures should on no account lead to distortion of competition.
SwedishÄndå är nästan all majs som vi äter genetiskt modifierad något vis.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
SwedishI dag visar det sig att till och med den gamla ekonomin inte något vis är av i går.
Today it would appear that the old economy is not so old after all.
SwedishUnder flera månader reagerade kommissionen inte något vis medan krisen fortsatte.
It failed to react in any way for months as the crisis went on.
SwedishDetta bidrar inte något vis till att stärka EU:s auktoritet i de andra medlemsstaternas ögon.
This does nothing to bolster the EU’s authority in the eyes of the other Member States.
SwedishDessutom berör gemenskapspatentet inte något vis dataskydd.
Moreover, the Community patent does not affect data protection in any way.
SwedishMånga av oss skulle förvisso ha föredragit ett tydligare och något vis mindre invecklat betänkande.
That is what we need to hear from you, but you have nothing to say on the subject!
SwedishDet är ju ändå två grundläggande skatter, som något vis måste anpassas.
I do not know if you included this under tax evasion; it does not feature in your document at any rate.
SwedishDetta var något vis en brödrastrid mellan rättsliga och ideologiska federalister.
In some ways it was a kind of fratricidal struggle between federalist lawyers and federalist ideologists.
SwedishOfta kan de inte återvända, utan att detta något vis är deras eget fel.
Through no fault of their own they often cannot go back.
SwedishKvinnors rättigheter är inte något vis en sekundär faktor.
Under no circumstances are women’s rights a secondary consideration.
SwedishJag tillbakavisar påståendet att EU:s medlemsstater något vis skulle vara oeniga i denna fråga.
I reject the notion that European Union Member States are in any way disunited on the matter.
SwedishDet skulle intressera mig att höra om kommissionen något vis ser sig i stånd att göra detta.
I would certainly be interested to know whether the Commission sees any possibility of doing so.
SwedishI varje fall värjer jag mig mot påståendet att vi något vis skulle ha satt munkavle på denna grupp!
In any case, I deny that we have in any way put a muzzle on this group!
SwedishMånga av oss skulle förvisso ha föredragit ett tydligare och något vis mindre invecklat betänkande.
Many of us would certainly have preferred a clearer and, in some way, less tortuous report.