"osanning" - Engelsk översättning

SV

"osanning" på engelska

SV

osanning {utrum}

volume_up
Det är en osanning att företag med dagliga gränsvärden skulle ha en försumbar inverkan på hälsan.
It is a falsehood that companies with daily limit values would have a negligible impact on health.
Detta är total lögn, bedrägeri och osanning.
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
osanning (även: lögn, läge)
volume_up
lie {substantiv}
Detta är total lögn, bedrägeri och osanning.
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
Det kan ju finnas vilken annan orsak som helst till att ni inte fick det, men jag insinuerade aldrig att ni här skulle ha talat osanning!
There must be reasons why you did not receive it, but I never suggested that you had lied!
Det är fullständigt skrämmande att åse hur EU: s valda företrädare komprometterar sig och far med osanning, agerar skamlöst och ger upp allt motstånd.
It is altogether alarming to witness these ‘ European’ elected representatives compromise themselves by telling lies, acting disgracefully and giving in.

Användningsexempel för "osanning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt säga att Europeiska unionen inte har gjort något skulle vara detsamma som att fara med osanning.
It would certainly not be true to say that the European Union has been idle.
SwedishDet är en osanning att företag med dagliga gränsvärden skulle ha en försumbar inverkan på hälsan.
It is a falsehood that companies with daily limit values would have a negligible impact on health.
SwedishAtt säga att frihetsberövande föreskrivs, och att sådana åtgärder åläggs medlemsstaterna, är helt enkelt osanning.
Saying that detention is the rule, and that it is imposed on the Member States, is simply not true.
SwedishHur kommer det sig att den höge representanten Javier Solana kan komma till kammaren och uttala en direkt osanning?
How is it that the High Representative, Mr Solana, can come to this House and tell us a direct untruth?
SwedishDet är en osanning och man behöver inte sitta i någons ficka för att tala sanning i ett demokratiskt parlament.
That is an untruth, and you do not have to be in anybody's pocket to speak the truth in a democratic parliament.
SwedishDetta är total lögn, bedrägeri och osanning.
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
SwedishDet kan ju finnas vilken annan orsak som helst till att ni inte fick det, men jag insinuerade aldrig att ni här skulle ha talat osanning!
There must be reasons why you did not receive it, but I never suggested that you had lied!
SwedishFar inte med osanning.
SwedishDet kan ju finnas vilken annan orsak som helst till att ni inte fick det, men jag insinuerade aldrig att ni här skulle ha talat osanning!
We thank Mr Posselt for this clarification, which I hope the Commissioner has listened to very attentively.
SwedishDet är en flagrant osanning och i logikens namn anser jag att de två grupperna borde dra tillbaka sitt resolutionsförslag.
It is a flagrant untruth and I believe that it is only logical that both groups should withdraw their motion for a resolution.
SwedishKonventets metod visade dess begränsningar och dess fundamentala osanning: det myckna skroderandet över ett ”samförstånd” som aldrig existerade.
The Convention method demonstrated its limits and its fundamental untruth: the much-flaunted ‘consensus’ never existed.
SwedishDet är fullständigt skrämmande att åse hur EU:s valda företrädare komprometterar sig och far med osanning, agerar skamlöst och ger upp allt motstånd.
It is altogether alarming to witness these ‘European’ elected representatives compromise themselves by telling lies, acting disgracefully and giving in.
SwedishDet är fullständigt skrämmande att åse hur EU: s valda företrädare komprometterar sig och far med osanning, agerar skamlöst och ger upp allt motstånd.
It is altogether alarming to witness these ‘ European’ elected representatives compromise themselves by telling lies, acting disgracefully and giving in.
SwedishKonventets metod visade dess begränsningar och dess fundamentala osanning: det myckna skroderandet över ett ” samförstånd ” som aldrig existerade.
It is because we are in favour of such a Europe that we reject this joint resolution tabled by the Conservatives, the Liberals, the Social Democrats and the Greens.
SwedishAv rädsla för vilsna rumänska eller bulgariska förare som är egenföretagare dammas osanning efter osanning av för att övertala parlamentsledamöterna att rösta mot kommissionens förslag.
For fear of a stray Romanian or Bulgarian self-employed driver, it dusts off untruth upon untruth to persuade MEPs to vote against the Commission proposal.
SwedishJag skulle fara med osanning om jag förteg att vissa människor i vår partigrupp inte fullt ut stöder rapporten och de ändringar som utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor har föreslagit.
I would be dishonest if I failed to mention that a few people in our Group do not fully agree with the report and the amendments proposed by the Environment Committee.

Synonymer (svenska) till "osanning":

osanning