"ordspråk" - Engelsk översättning

SV

"ordspråk" på engelska

SV ordspråk
volume_up
{neutrum}

ordspråk (även: yttrande)
volume_up
saying {substantiv}
Det finns ett gammalt ordspråk: " Inga skatteintäkter utan representation ".
There is an old saying: " No taxation without representation ".
Men det finns ett ordspråk som säger att man inte ska spilla krut på döda kråkor.
However, there is a saying that you should not flog a dead horse.
Det finns ett ordspråk i mitt land – en vän i nöd är en verklig vän.
There is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.
ordspråk
volume_up
adage {substantiv}
De har även ett 3000 år gammalt ordspråk, som jag anser vara det bästa diet-rådet någonsin.
They also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.
Once again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.

trending_flat
"gammalt talesätt; tänkespråk"

ordspråk
volume_up
proverb {substantiv}
Aldrig har detta ordspråk illustrerats bättre än vad gäller drivgarn.
Nowhere is this proverb better illustrated than in the case of driftnets.
Detta ordspråk stämmer väldigt bra in på kommissionen och kommissionsledamot Peter Mandelson.
This is a proverb that applies very well to the Commission and to Commissioner Mandelson.
Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .
None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .

Användningsexempel för "ordspråk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag avslutar med ett gammalt grekiskt ordspråk: tiden väntar inte på någon.
I should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.
SwedishMan kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.
You cannot push on a cord; you have to pull it, as the Finnish saying goes.
SwedishDet finns ett ordspråk som lyder ungefär: den sista biten är tyngst.
Mr President, there is a saying in Dutch which means that the last mile is the longest one.
SwedishI Slovakien finns ett ordspråk som lyder ”den som inte lyssnar på råd kan inte bli hjälpt”.
In Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
SwedishMen det finns ett ordspråk som säger att man inte ska spilla krut på döda kråkor.
However, there is a saying that you should not flog a dead horse.
SwedishDet finns ett lustigt ungerskt ordspråk om att ”kasta ut barnet med badvattnet”.
Mr President, there is a funny Hungarian saying about ‘throwing the baby out with the bath water’.
SwedishI Polen har vi ett ordspråk som lyder: ”när människan skyndar ler djävulen”.
In Poland we have a saying, 'when man hurries, the devil smiles'.
SwedishDet finns ett ordspråk: " Du känner igen mig på mina handlingar, inte på mina ord" .
There is a saying: 'You know me by my actions, not by my words' .
SwedishDet finns ett ordspråk: " Du känner igen mig på mina handlingar, inte på mina ord ".
There is a saying: 'You know me by my actions, not by my words '.
SwedishDet finns ett ordspråk i mitt hemland som säger, varför laga något som inte är trasigt?
There is a saying in my country, 'If it is not broken, why fix it?'
SwedishFör det första har vi ett ordspråk i mitt land som säger att smakar det så kostar det.
First, we have a saying in my country, that you cannot make an omelette without breaking eggs.
SwedishI ett engelskt ordspråk sägs det? If it ain ' t broken, don ' t fix it.?
There is a saying in English: 'If it ai n't broken, do n't fix it. '
SwedishDet finns ett polskt ordspråk, att en rik man inte kan förstå en fattig man.
   Mr President, there is a Polish saying that a rich man cannot understand a poor man.
SwedishDet finns ett gammalt ordspråk: " Inga skatteintäkter utan representation ".
There is an old saying: " No taxation without representation ".
SwedishDet finns ett kinesiskt ordspråk som säger att om du älskar ditt barn så skicka ut det på en resa.
There is a saying of the Chinese that if you love your child send him on a journey.
SwedishDet finns ett ordspråk i mitt land – en vän i nöd är en verklig vän.
There is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.
SwedishMed hänvisning till vad han beskrev som ett allmänt grekiskt ordspråk skrev Plinius.
But before I go any further, let me return to Pliny the Elder.
SwedishDet finns ett annat ordspråk i Storbritannien: " Förstör inte ett skepp för en halvpenny tjära ".
There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar '.
SwedishDet finns ett annat ordspråk i Storbritannien: " Förstör inte ett skepp för en halvpenny tjära" .
There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar' .
SwedishI Polen finns det ett ordspråk som säger att de bästa är fiender till de goda.
In Poland, Mr President, there is a wise saying according to which the best is the enemy of the good.