"ordalydelse" - Engelsk översättning

SV

"ordalydelse" på engelska

EN
SV

ordalydelse {utrum}

volume_up
Detta initiativ är det enda som överensstämmer med fördragens ordalydelse och anda.
This is the only course of action in keeping with the letter and spirit of the treaties.
Jag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
Under tiden måste vi följa lagens ordalydelse.
In the meantime, we must adhere to the letter of the law.

Användningsexempel för "ordalydelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag behöver inte upprepa dess ordalydelse eftersom ordförandeskapet gjort detta.
There is no need to read out its actual text, since the Presidency has already done so.
SwedishMen den ordalydelse som framkommer här är inte den som fastställdes av utskottet.
But the wording as presented here was not the resolution of the committee.
SwedishI enlighet med detta yrkar vi först på att följande specifika ordalydelse läggs till:
Accordingly, we move firstly that the following specific wording be added:
SwedishDetta initiativ är det enda som överensstämmer med fördragens ordalydelse och anda.
This is the only course of action in keeping with the letter and spirit of the treaties.
SwedishEn annan ordalydelse som ser till att vissa kontroller är oanmälda bör vara tillräcklig.
Alternative wording to allow for some to be unannounced would be sufficient.
SwedishKan vi se till att vi får rätt ordalydelse i det muntliga ändringsförslaget?
So can we make sure we have the correct wording in that oral amendment?
SwedishI december förra året enades rådet om en ordalydelse för beslutet.
In December last year the Council agreed a consolidated wording of the decision.
SwedishDärför har vi lagt fram ett ändringsförslag för att rätta till denna ordalydelse.
That is why we have tabled an amendment to correct this wording.
Swedish(PT) Jag skulle vilja föreslå en ny punkt 1 med följande ordalydelse:
(PT) I would like to propose a new paragraph before paragraph 1 that states as follows:
SwedishJag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
SwedishJag vill föreslå en annan ordalydelse, nämligen följande:
   Mr President, I would like to move a substitute wording, namely:
Swedish– Om jag minns rätt var detta den ordalydelse som talmanskonferensen enades om.
If my memory serves me right, this was the wording that was agreed by the Conference of Presidents.
SwedishÄndringsförslaget är emellertid bara en ny presentation av kommissionens ursprungliga ordalydelse.
Nevertheless, the amendment is only a retabling of the Commission’s original words.
SwedishVi rekommenderar därför att kommissionens föreslagna ordalydelse för artikel 15 godtas.
Therefore, it is recommended that the Commission's proposed wording for Article 15 be accepted.
SwedishVårt ändringsförslag nummer 22 försöker rätta till direktivets ordalydelse.
Our Amendment No 22 tries to correct this directive's drafting.
Swedish   – Om jag minns rätt var detta den ordalydelse som talmanskonferensen enades om.
   If my memory serves me right, this was the wording that was agreed by the Conference of Presidents.
SwedishJag har inga problem med det som vissa här kallar för föredragandens tvetydiga ordalydelse.
I have no problems with what some people here refer to as the rapporteur’s ambiguous wording.
SwedishJag har inga problem med det som vissa här kallar för föredragandens tvetydiga ordalydelse.
I have no problems with what some people here refer to as the rapporteur’ s ambiguous wording.
SwedishVi bör se till att genomförandet sker enligt avtalets anda och ordalydelse.
We need ensure the implementation is pursued in accordance with the spirit and letter of the agreement.
SwedishDet kompromissändringsförslag vi lade fram har exakt samma ordalydelse som i betänkande Whitehead.
The compromise amendment we tabled has exactly the same wording as in the Whitehead report.