"onekligen" - Engelsk översättning

SV

"onekligen" på engelska

SV onekligen
volume_up
{adjektiv}

onekligen (även: otvivelaktig)

Synonymer (svenska) till "onekligen":

onekligen

Användningsexempel för "onekligen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär finns onekligen potential för finansiering och tillväxt för våra regioner.
There is undeniable potential here for financing and growth for our territories.
SwedishDenna situation kräver onekligen att uppmärksammas och åtgärdas på högsta nivå.
This situation definitely requires attention and measures at the highest level.
SwedishAtt skaffa barn är onekligen fortfarande till nackdel för unga kvinnor i karriären.
It cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
SwedishDe finns onekligen gott om exempel på filter som filtrerar bort alldeles för mycket.
Indeed, there are plenty of examples of filters that filter away far too much.
SwedishNära samarbete behövs onekligen för att bekämpa den olagliga invandringen.
Close cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
SwedishÅr 1989 kände och rådfrågade vi onekligen många människor från utlandet.
In 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
SwedishSådana framtidsutsikter kommer onekligen att leda till obalans och diskriminering.
The imbalances and discrimination which could result from this are clear.
SwedishEU blir onekligen en ledare, även om inte allt är som man skulle önska.
Europe is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
SwedishDe finns onekligen gott om exempel på filter som filtrerar bort alldeles för mycket.
That is the way also that I am going to listen to Parliament’ s proposals.
SwedishEU spelade onekligen en avgörande roll vid Kyoto-mötet.
Mr President, Commissioner, the EU undeniably played a decisive role at Kyoto.
Swedish. – Det är onekligen viktigt att reglerna för den gemensamma fiskepolitiken förenklas.
It is undeniably important that the rules on the Common Fisheries Policy be simplified.
SwedishEn hel del bra frågor, tankegångar och lösningar räknas onekligen upp.
Admittedly, a lot of good questions, trains of thought and solutions are enumerated.
SwedishVatten måste onekligen även användas på ett mer hållbart, förståndigt och effektivt sätt.
Indeed, water must also be used more sustainably, more sensibly and more efficiently.
SwedishDen övergripande målsättningen för nästan alla dessa ändringsförslag är onekligen farlig.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
SwedishEfter att ha manglats av rådet ser det ju onekligen mindre imponerande ut.
However, having been through the Council' s mangle, it undeniably looks less impressive.
SwedishUtvidgningen är onekligen en av EU:s största framgångar.
   – Mr President, the enlargement is undeniably one of the EU’s biggest success stories.
Swedish. - (EN) IT-brottslighet är onekligen ett växande problem.
Member of the Commission. - Cybercrime is indeed a growing menace.
SwedishDet är onekligen viktiga frågor, men förslaget är helt och hållet politiskt motiverat.
These issues are undoubtedly important, but the proposal is purely politically motivated.
SwedishSådana händelser ingjuter onekligen framtidsoptimism i vårt gemensamma europeiska projekt.
Such events undeniably instil optimism about the future of our common European project.
SwedishDet är onekligen en ynnest att få ägna sin tid åt att läsa och skriva.
It is a rare luxury to be able to spend one’s time reading and writing.