"okomplicerad" - Engelsk översättning

SV

"okomplicerad" på engelska

SV okomplicerad
volume_up
{adjektiv}

okomplicerad (även: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
volume_up
simple {adj.}
Som vi ser i dag är detta inte en enkel eller okomplicerad uppgift.
As we can see today, this is not a simple or easy task.
Men ECB:s ställning är ju inte helt okomplicerad, och så lär det förbli inom överskådlig framtid.
However, the ECB is not in a simple situation and this is not likely to change in the near future.
Det framstår som en så okomplicerad lösning, så enkel: man kan fråga sig varför den inte antagits tidigare.
It seems such an easy solution, so simple. The only question is why it was not adopted earlier.
okomplicerad
Min långsiktiga vision för dessa tre områden är egentligen ganska okomplicerad.
My long-term vision for these three areas is really quite uncomplicated.
Den här budgetprocessen har i allt väsentligt varit okomplicerad.
. - (DA) Mr President, Commissioner, Madam President-in-Office of the Council, this budget process has been essentially uncomplicated.
De har dock en liten offentlig förvaltning och en okomplicerad företagsmiljö, vilket gör det möjligt att utveckla den naturliga konkurrensinstinkt som många människor har.
However, they do have a small public administration and an uncomplicated entrepreneurial environment, allowing them to develop the natural competitiveness which many people possess.

Synonymer (svenska) till "okomplicerad":

okomplicerad

Användningsexempel för "okomplicerad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNaturligtvis är utvecklingen inte alltid okomplicerad och enbart av positiv natur.
Of course, progress is not always straightforward with positive developments.
SwedishDet verkar också förnuftigt att vi har en så okomplicerad process som möjligt.
It also makes sense for us to have as straightforward a process as possible.
SwedishJag är högst medveten om att en 30-procentig minskning inte är okomplicerad.
I am acutely aware of the fact that a 30% reduction is not straightforward.
SwedishDet sunda förnuftet talar dock om för oss att detta inte alls är någon okomplicerad fråga.
Common sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
SwedishInte ens en jämförelse mellan euroområdet och området bortom det är helt okomplicerad.
Even a comparison between the Eurozone and the zone beyond it is not straightforward.
SwedishRekommendationen avseende en förordning är mycket okomplicerad i flera avseenden.
The draft recommendation for a regulation is quite straightforward in a number of respects.
SwedishDet rör sig om en okomplicerad och pragmatisk ändring som svarar mot ett konkret behov.
It is a straightforward, pragmatic amendment to meet a specific need.
SwedishDet sunda förnuftet talar dock om för oss att detta inte alls är någon okomplicerad fråga.
Mr President, equality between men and women is an oft-repeated mantra within the European Union.
SwedishSedan borde det vara en ganska okomplicerad uppgift för oss som budgetföredragande att göra statistiska analyser.
Then it would be quite straightforward for us as budget rapporteurs to do statistical analysis.
SwedishInte ens en jämförelse mellan euroområdet och området bortom det är helt okomplicerad.
There seems to be widespread agreement that the rate of growth needs to increase, and that our present rate is unsatisfactory.
SwedishAnledningen bakom min nedlagda röst är okomplicerad.
The reason for my abstention is not complicated.
SwedishEn snabb, okomplicerad och logisk överenskommelse när det gäller bil- och utsläppsfrågan skulle också vara till hjälp.
A quick, straightforward and logical agreement on the vehicles and emissions issue would also be helpful.
SwedishProcessen har inte direkt varit okomplicerad.
The process has not been exactly straightforward.
SwedishVid första anblicken tycks EU:s budget 2002, som omfattar 51 miljarder euro, vara balanserad och okomplicerad.
Mr President, the 2002 EU Budget, amounting to EUR 51 billion, appears at first sight to be balanced and straightforward.
SwedishKvoter för produktion av potatisstärkelse ser vid första anblicken ut att vara en enkel och okomplicerad fråga.
Even though Poland is the third largest producer of potatoes, the limits imposed on it have meant that it has become a starch importer.
SwedishTack så mycket, kommissionär Patten, för ert bidrag och era ansträngningar i en miljö som inte alltid har varit så okomplicerad.
Thank you very much, Mr Patten, for your contribution and your efforts in a climate which has not always been very easy.
SwedishVarje student som vill förstå förfarandena för förlikning eller medbeslutande har en trevlig och okomplicerad fallstudie här.
Any student who wants to understand conciliation procedure or codecision procedure has a nice straightforward case study here.
Swedish   Tack så mycket, kommissionär Patten, för ert bidrag och era ansträngningar i en miljö som inte alltid har varit så okomplicerad.
   Thank you very much, Mr Patten, for your contribution and your efforts in a climate which has not always been very easy.
SwedishOm vi instämmer i att de är en etnisk grupp som består av medborgare från EU: s alla medlemsstater, då är lösningen på dessa problem relativt okomplicerad.
That is not the European Union I want to live in and we have the instruments in this House to ensure that Member States start to act.
SwedishDetta har redan sagts av många, men det behöver ändå sägas igen, eftersom det inte var någon okomplicerad process att sammanjämka de oförenliga ändringsförslagen.
Obviously the essential question, as Emma Bonino rightly said just now, is what we want for Europe and what Europe means to us.