"okänslig" - Engelsk översättning

SV

"okänslig" på engelska

SV okänslig
volume_up
{adjektiv}

okänslig (även: elak, hjärtlös, känslokall)
Ni bör inte vara okänsliga för detta, men dessa kvinnor är inte i Nairobi.
You will not be insensitive to this, but these women are not in Nairobi.
Det är olämpligt och okänsligt att ändra tolkningen under omröstningens genomförande.
It is inappropriate and insensitive to change the interpretation during the vote.
José Albino Silva Penedas okänsliga kommentarer är därför ännu mer upprörande.
Mr Silva Peneda’ s remarks are therefore all the more appallingly insensitive.
okänslig (även: slö, avtrubbad, trubbig, trög)
volume_up
blunt {adj.}
okänslig (även: säker, benhård, järnhård, gjutjärns-)
okänslig (även: kylig, kallsinnig, kylslagen, kall)
volume_up
cold {adj.}
okänslig (även: döv, opåverkbar, oemottaglig)
okänslig (även: tråkig, klumpig, tafatt, stel)
volume_up
wooden {adj.}
okänslig

Synonymer (svenska) till "okänslig":

okänslig

Användningsexempel för "okänslig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJordbävningens våldsamhet underströk hur okänslig kapitalismen är som sveper över området.
.– We stand with respect before the pain for the thousands of dead, missing and homeless.
SwedishJordbävningens våldsamhet underströk hur okänslig kapitalismen är som sveper över området.
The fury of the earthquake highlighted the insensitivity of the capitalism sweeping the area.
SwedishEuropeiska unionen kan inte förbli okänslig för denna situation.
The European Union cannot remain indifferent to this situation.
SwedishRådet var varken okänslig för den här typen av frågor eller för behovet att vidta kompletterande åtgärder.
The Council was fully aware of issues of this kind and of the need to take additional measures in this field.
SwedishJag är helt okänslig för de medlemsstater som säger: vi har redan så mycket arbete; gör det litet mindre; för inte in några fler mål.
I have no sympathy at all for those Member States which say 'we already have so much to do; let us cut down a bit, let us not have any new objectives '.
SwedishInvandrare som när allt kommer omkring huvudsakligen kommer från länder som är offer för okänslig exploatering av även Europeiska unionens länder.
Immigrants who, at the end of the day, mostly come from countries which are the wretched victims of exploitation, including by countries in the European Union.
SwedishJag anser att ingen av oss får glömma det faktum att Europeiska unionen anses som ovidkommande och okänslig för krisen i vår värld i dag.
Mr President, I feel that none of us must lose sight of the fact that the European Union is seen as irrelevant and unresponsive to the crises in our world today.
SwedishAtt överföra liv - kan det inte vara evolutionens djupaste innebörd, den enda moraliska lagen i en natur som i övrigt är okänslig för våra moraliska uppfattningar?
To pass on life to another, surely that is the profound meaning of evolution, the only moral law, moreover, which is indifferent to our concepts of morality?
SwedishOm ni inte lyckas med detta kommer det att visa att en mer gemenskapsbetonad organisation innebär att man placerar sig längre bort ifrån medborgarna och blir mer okänslig för medborgarnas behov.
If you do not succeed in this, it will be evidence that more Community-based organisation means a European Union which is more removed from the citizens and less attentive to their concerns.