"OBS" - Engelsk översättning

SV

"OBS" på engelska

volume_up
OBS [förkortning]
EN

SV OBS
volume_up
[förkortning]

OBS
volume_up
Attn. [förk.]

Användningsexempel för "OBS" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishObs!
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
SwedishObs! Koppla inte Chrome till ditt Google-konto på en offentlig eller oskyddad dator.
Remember, do not set up Chrome with your Google Account on a public or untrusted computer.
SwedishObs!
Please remember that your implementation needs to adhere to AdSense for games specific policies.
SwedishObs!
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
SwedishObs! Dessa begränsningar är tillfälliga och kan ändras när som helst.
Note: these limits are temporary and are subject to change at any time.
SwedishObs! Strängarna måste URL-kodas innan de läggs till i FlashVars.
Note: The strings have to be url-encoded before adding them to FlashVars.
SwedishObs! Om du har fler än 500 etiketter kan Google Mail fungera långsammare.
Note: If you have more than 500 labels, you may find that your Google Mail experience is slower.
SwedishObs! Det kan ta flera minuter att radera historiken i cacheminnet.
Note: It can take several minutes for the cache history to be deleted.
SwedishObs! Den här artikeln gäller den senaste versionen av spårningskoden.
Note: This article is for the latest version of the tracking code.
SwedishOBS! Till Stockholms läns landsting får inga förfrågningar om vfu-platser göras i dagsläget.
NOTE: The Stockholm County Council, no requests for vfu slots made ​​in the current situation.
SwedishObs! Datumen för kursen har ändrats till: 20-21 maj, 17-18 september och 15-16 oktober.
The dates for the course has changed to the following: May 20-21, September 17-18 and October 15-16.
SwedishOBS! Ansökningar som inkommer efter stoppdatum behandlas ej
NOTE! Applications received after the cut-off date will not be considered
SwedishObs! Du kan trycka länge på objekt i avsnitten Mest besökta och Bokmärken om du vill redigera dem.
Note: You can touch and hold items in the Most Visited and Bookmarks section to edit them.
SwedishObs! Det här är ett avancerat alternativ jämfört med föregående metod.
Note: This is an advanced alternative to the previous method.
Swedish(Obs!
To see indexed pages in your site, use the site: operator, like this: site:google.com.
SwedishObs! Säkra sidor och sidor i intranät kan för närvarande inte delas.
Note: Secure and intranet pages aren't currently shareable.
SwedishObs! Automatisk märkning är inte lämpligt för alla webbplatser.
Note: Auto-tagging may not be appropriate for all websites.
SwedishObs! När Min plats är aktiverad kan du få frågor om att dela din plats med specifika webbplatser.
Note: When My Location is enabled, you may see prompts asking you to share your location with specific websites.
SwedishObs! Automatisk märkning är inte lämpligt för alla webbplatser.
A small percentage of destination URLs do not accept additional URL parameters due to redirects or server settings.
SwedishObs!
If you have multiple users associated with Chrome, you can change the label and icon associated with a particular user.