"nytillskott" - Engelsk översättning

SV

"nytillskott" på engelska

SV

nytillskott {neutrum}

volume_up

Användningsexempel för "nytillskott" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtvidgningen av flygpassagerarnas rättigheter till att inkludera alla typer av flygningar är ett välkommet nytillskott.
The extension of air passengers’ rights to include all types of flight is a welcome innovation.
Swedish... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
SwedishUtvidgningen av flygpassagerarnas rättigheter till att inkludera alla typer av flygningar är ett välkommet nytillskott.
I also welcome the reference that the regulation makes to sanctions, which have to be effective, proportionate and dissuasive.
SwedishVi nya medlemmar vill inte bara vara nytillskott; vi vill vara ett mervärde, de jämställda medskaparna av ett enat Europa.
We new members do not want to be just additions, we want to be an additional value, the equal co-creators of a united Europe.
SwedishGrattis till familjens nytillskott!
SwedishDen ytterligare perioden på åtta år föreskrevs redan i tidigare avtal och är inte ett nytillskott i det nya avtalet.
The further period of 8 years that was already provided for in the previous agreements and that undertaking is not newly introduced in this new agreement.
SwedishVi nya medlemmar vill inte bara vara nytillskott; vi vill vara ett mervärde, de jämställda medskaparna av ett enat Europa.
The key terms of the Convention have been the values, democracy and equality of the Member States, and not any quantitative talk about large and small.
SwedishTill detta hör exempelvis kraftigare kontroll av import från tredje land, kontroller av flygplatser, men även karantänåtgärder vid nytillskott till djurbestånd.
This could include stricter controls on third country imports, controls at airports and quarantining new additions to livestock.
SwedishEtt nytillskott är 15 000 zebrafiskar.