SV

nonsens {enbart pluralis}

volume_up
nonsens
volume_up
chutzpah {substantiv} [vard.]
nonsens (även: struntprat)
volume_up
codswallop {substantiv} [GBR] [vard.]

Användningsexempel för "nonsens" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBetänkandets påstående om friktionsfri samverkan är simpelt juridiskt nonsens.
The report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.
SwedishJag kan inte förstå vad vi sysslar med, tro på sådant nonsens alla dessa år.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
SwedishVi har också förkastat förslaget från de gröna, som blir rent nonsens i texten.
We also rejected the amendment by the Greens, which makes a nonsense out of this text.
SwedishDetta är naturligtvis rent nonsens, eftersom denna möjlighet redan finns.
That, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists.
SwedishDetta var, naturligtvis, rent nonsens, och det finns många exempel på sådant nonsens.
This was, of course, nonsense, and there are many examples of this nonsense.
SwedishDet är juridiskt nonsens; det är alltför komplicerat och fullt av ideologi.
It is legal nonsense, it is overly complex and it is riddled with ideology.
SwedishDet är juridiskt nonsens; det är alltför komplicerat och fullt av ideologi.
This, above all, makes a reality of bringing Europe closer to its citizens.
SwedishDet är absolut nonsens och märkningen är avsedd att lura konsumenterna.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
SwedishFörslaget att insistera på nordiskt guld de nya euromynten var ett dyrbart nonsens."
The proposal to insist on Nordic gold in the new euro coins was an expensive nonsense.'
SwedishSom utövare skulle jag säga att allt som har sagts i detta avseende är nonsens.
As a practician, I would say that everything that is being said in this regard is nonsense.
SwedishFörslaget att insistera på nordiskt guld de nya euromynten var ett dyrbart nonsens
The proposal to insist on Nordic gold in the new euro coins was an expensive nonsense. '
SwedishNär jag läste ändringsförslag 28 insåg jag varför jag har fått nog av allt detta nonsens.
When I read Amendment 28 it made me realise why I have had enough of all this nonsense.
SwedishÄven detta är rent nonsens, det är bara att gräva en grav åt förhandlingarna i mars nästa år.
That is also nonsense; these are just initial negotiating positions for next March.
SwedishDet blir bara nonsens av en debatt om två institutioner är närvarande.
It makes nonsense of a debate if there should be two institutions present.
SwedishUnder gårdagens debatt om denna fråga sades saker som var rent nonsens.
During the debate on this subject yesterday, some of the speakers were talking nonsense.
SwedishDet är absolut nonsens att tänka sig att en slutomröstning kan följas av andra omröstningar.
It is absolute nonsense to consider that a final vote can be followed by other votes.
SwedishPåståendet att rörlighet skulle leda till försämrad vård är nonsens.
The idea that mobility would lead to a deterioration in care is nonsense.
SwedishVilket nonsens att påstå att denna nya konstitution kommer att skapa en centraliserad superstat!
What nonsense to say that this new Constitution will create a centralised superstate!
SwedishDet krävs en hel del mod för att motstå det nonsens som sägs om de här söta djuren.
It will take a lot of courage to stand up to the nonsense that goes on about those pretty animals.
SwedishVi måste ju också kunna leva med det nonsens som pratas vid denna högförnäma tillställning.
We will have to live with the nonsense of this sovereign organization.

Synonymer (svenska) till "nonsens":

nonsens