SV

nedslående {adjektiv}

volume_up
nedslående (även: deprimerande, dyster)
Detta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
That is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
Det var nedslående och inte mycket att glädjas åt.
That was depressing, and there was not much to rejoice about.
Enligt min åsikt är detta en djupt nedslående situation, av två skäl.
From my perspective, this is a deeply depressing situation for two reasons.
nedslående (även: tråkig, misslyckad)
Förhandlingarna med rådet var både nedslående och avslöjande.
The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.
Amsterdam var nedslående vad den institutionella reformen beträffar.
Amsterdam was disappointing on the level of institutional reform.
Det är ändå nedslående att kommissionen inte gått längre.
It is nevertheless disappointing that the Commission has not taken this inventory further.
Parlamentet får inte sända nedslående eller onödiga budskap till de europeiska jordbrukarna.
And this Parliament should not send unnecessary and discouraging messages to European farmers.
Det är verkligen nedslående att se hur erövringar som gjorts under ett helt årtionde riskerar att gå om intet.
It really is discouraging to see the achievements of an entire decade put at risk.
This is very discouraging indeed.
nedslående (även: beklämmande)
Nyheterna om tillämpningen av dödsstraffet är också nedslående. Fru Ashton!
The news about the application of the death penalty is also disheartening.
Det globala resultatet är däremot nedslående. Någonting måste göras!
Nevertheless, the overall result is disheartening and. something must be done.
Jag tycker att svaren är ganska enkla, och samtidigt nedslående.
I believe that the answers to both questions are fairly obvious, but also disheartening.
nedslående (även: deprimerande, depressiv)

Användningsexempel för "nedslående" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är definitivt nedslående, särskilt för den ungerska minoritet som bor där.
That is depressing for sure, particularly for the Hungarian minority who live there.
SwedishVi har haft några nedslående resultat när det till exempel gäller genomförandet.
We have had some disappointing results as regards implementation figures, for example.
SwedishNyheterna om tillämpningen av dödsstraffet är också nedslående. Fru Ashton!
The news about the application of the death penalty is also disheartening.
SwedishDet är mycket nedslående att jämställdheten inom EIB fortfarande är så dålig.
It is very disappointing that equality within the EIB is still so poor.
SwedishDet är mycket nedslående och obegripligt att PPE-gruppen smiter från detta ansvar.
It is very disappointing and incomprehensible to see the PPE shirking this responsibility.
SwedishDen information som hittills har kommit i dagen om Acta är mycket nedslående.
The information that has come to light about this ACTA court up to now is very dispiriting.
SwedishDet globala resultatet är däremot nedslående. Någonting måste göras!
Nevertheless, the overall result is disheartening and. something must be done.
SwedishResultatet av parternas femtonde konferens (COP 15) var nedslående.
The outcome of the 15th Conference of the Parties (COP 15) was disappointing.
SwedishEnligt min åsikt är detta en djupt nedslående situation, av två skäl.
From my perspective, this is a deeply depressing situation for two reasons.
SwedishJag håller med Malone att det är nedslående, särskilt för de yngre irländarna.
I agree with the honourable Member that it is disappointing, especially for young Irish people.
SwedishSakernas nuvarande tillstånd i denna debatt om förfarande är dock mycket nedslående.
However, the present state of affairs in this debate on procedure is extremely disappointing.
SwedishBudgetförfarandet för 2011 har inletts med ett nedslående förslag från kommissionen.
The 2011 budgetary procedure has got under way with a disappointing proposal from the Commission.
SwedishDet här är ett nedslående resultat, men jag vill ändå tacka alla berörda.
This is a disappointing result, but, in spite of that, I should like to thank everyone involved.
SwedishDen nedslående bananaffären påminner oss om att det är lätt att bli överdriven i sin liberalism.
The sad banana affair reminds us that it is easy to slip on the excesses of liberalism.
SwedishDäremot är förslagen om gemensamma åtgärder för att bekämpa finanskrisen nedslående.
Conversely, the proposals relating to joint action to combat the financial crisis are disappointing.
SwedishDet är den tredje budgetposten i dag där resultaten är minst sagt nedslående.
This is already the third budget line today for which the results are disappointing to say the least.
SwedishJag tycker att svaren är ganska enkla, och samtidigt nedslående.
I believe that the answers to both questions are fairly obvious, but also disheartening.
SwedishParlamentet får inte sända nedslående eller onödiga budskap till de europeiska jordbrukarna.
And this Parliament should not send unnecessary and discouraging messages to European farmers.
SwedishAmsterdam var nedslående vad den institutionella reformen beträffar.
Amsterdam was disappointing on the level of institutional reform.
SwedishFörhandlingarna med rådet var både nedslående och avslöjande.
The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.

Synonymer (svenska) till "nedslående":

nedslående