SV

nedre {adjektiv}

volume_up
nedre (även: lägre)
Symbolen visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret i dialogrutans nedre del.
The symbol will be displayed in the left preview window on the lower half of the dialog.
I urvalsfönstrets nedre del visas de olika justeringsmöjligheterna.
The format options are displayed in the lower half of the Selection window.
Floden Júcars nedre och mellanliggande lopp uppvisar betydande naturvärden.
The lower and middle sections of the river Júcar are of major environmental interest.

Användningsexempel för "nedre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed detta kommando döljer du respektive visar statuslisten i nedre fönsterkanten.
This command turns the status bar at the bottom window edge of a document on or off.
SwedishDet klargör att vi ständigt överskrider de fastställda övre och nedre gränserna.
It makes clear that we are constantly exceeding the stipulated upper and lower limits.
SwedishDen nedre gillar att aktiveras närhelst det finns en vägg nära i sydlig riktning.
The one below likes to fire whenever there's a wall close by to the south.
SwedishI nedre kanten av arbetsområdet ser du registerflikarna för de fördefinierade nivåerna.
At the bottom of the work area, you can see the sheet tab of the selected layer.
SwedishParenteserna som är tillgängliga i urvalsfönstret finns i fönstrets nedre del.
Some bracket types are displayed in the lower part of the Selection window.
SwedishSymbolen visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret i dialogrutans nedre del.
The symbol will be displayed in the left preview window on the lower half of the dialog.
SwedishDen aktuella raden eller kolumnen förstoras eller förminskas i högra eller nedre kanten.
The current row or column is enlarged or reduced at its right-hand or lower edge.
SwedishDu kan öppna Stylist och ställa in vyn på användarformatmallarna i den nedre listrutan.
You can open the Stylist and in its lower list box set the Custom Styles view.
SwedishFloden Júcars nedre och mellanliggande lopp uppvisar betydande naturvärden.
The lower and middle sections of the river Júcar are of major environmental interest.
SwedishKlicka i listrutan Typ i formuläret som finns i nedre delen av fönstret.
Click in the form on the lower part of the window and go to the list box Type.
SwedishNär du arbetar offline visas ett meddelande i skärmens nedre vänstra hörn.
When you’re working offline, you’ll see a message in the lower left part of the screen.
SwedishSom med Titanic kommer det att bli passagerarna på nedre däck som kommer att drabbas.
As with the Titanic, also, it will be the passengers on the lower decks who will suffer.
SwedishI många områden, bl.a. i Nedre Silesien, klarade de provet med glans.
In many areas, including in Lower Silesia, they passed the exam with flying colours.
SwedishSituationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet (omröstning)
Situation of the Jordan River with special regard to the Lower Jordan River area (vote)
SwedishUnder det senaste århundradet lärde man sig fem officiella språk i Nedre Karpaterna.
During the last century, five official languages were learnt in the Lower Carpathians region.
SwedishI urvalsfönstrets nedre del visas de olika justeringsmöjligheterna.
The format options are displayed in the lower half of the Selection window.
SwedishEtt värde på 100 % innebär att centrum placeras vid den nedre kanten.
0 % sets the center at the upper border, and 100 % sets the center at the lower border.
SwedishI dialogens nedre del visas orsaken till avbrottet i den pågående rättstavningskontrollen.
The reason for the Spellcheck interruption is displayed in the lower part of the dialog.
SwedishI det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till den nedre gitterlinjen.
Specify the distance of the cell contents to the lower cell border in this spin box.
SwedishAlla tillgängliga operatorer hittar du i urvalsfönstrets nedre del.
All available operators appear in the lower part of the Selection window.

Synonymer (svenska) till "nedre":

nedre
Swedish