"national-" - Engelsk översättning

SV

"national-" på engelska

EN

"national" på svenska

volume_up
nation {substantiv}
SV

national- {adjektiv}

volume_up
De Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
Mr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (
European system of national and regional accounts in the Community (
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
EN

national {adjektiv}

volume_up
national
Public health is a national area, involving national legislative competence.
Folkhälsoområdet är nationellt, med nationell lagstiftningskompetens.
The National Centre functions as an executive body at the national level.
Det nationella centrumet fungerar som verkställande organ på nationell nivå.
National sovereignty is to be welcomed, provided that it serves public security.
Nationell suveränitet är något bra som främst tjänar medborgarnas säkerhet.
national
Mr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
De Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
European system of national and regional accounts in the Community (
Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
national (även: ethnic, folk, public, ethnical)
The Member States have been carrying out their national censuses for many decades.
Medlemsstaterna har genomfört nationella folk- och bostadsräkningar i många årtionden.
We shall become a national minority, instead of an independent people.
Vi blir en nationell minoritet, i stället för att vara ett självständigt folk.
People need national control over their currencies and over their economies.
Folk behöver nationell kontroll över sina valutor och ekonomier.
national
A country's national resources are and should remain a national concern.
Ett lands naturresurser är och bör förbli en nationell fråga.
The volume of each Member State’s arms exports should be determined by its national parliament.
Hur stor ett lands krigsmaterialexport ska vara bör avgöras av varje lands nationella parlament.
First, taxation is a matter of national sovereignty for each Member State.
För det första är beskattning något som hör till varje lands suveränitet.
national (även: public, government)
Thirdly, Korea needs support to lift itself out of national bankruptcy.
För det tredje: Korea behöver stöd för att hämta sig från statlig bankrutt.
2. create at national government level a team of specialists which deals exclusively with this problem,
Inrätta expertgrupper på nationell statlig nivå som endast arbetar med detta problem.
Primarily, the social partners are called upon to provide tailored participation models within a national framework.
Inom en statlig ram måste i första hand arbetsmarknadens parter utarbeta skräddarsydda delaktighetsmodeller.
The organiser was a national private, secular school with a total of 150,000 students.
Arrangör var en landsomfattande privat och sekulär skola med sammanlagt 150 000 elever.
We consider it essential that democratic structures and national political parties should develop.
Det är för oss av avgörande betydelse att man upprättar demokratiska strukturer och bildar landsomfattande partier.
National information on education for the whole of Belgium doesn’t exist, except for the European schools.
Någon landsomfattande information om utbildning i hela Belgien finns inte, utom för Europaskolorna.
national (även: governmental, public)
It was, and continues to be, within the competence of each State to define its national heritage and its protection.
Det är och var varje stats behörighet att definiera sina nationella kulturföremål och dessas skydd.
This traffic crosses national borders, so responsibility for its safety and regulation is shared by more than one country.
Den trafiken överskrider statsgränserna så att säkerheten och regleringen av den hamnar under fler än en stats ansvar.
These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state.
Dessa förmåner tillhandahålls på samma villkor som gäller för ifrågvarande stats medborgare.
national
In the United Kingdom, over 160 000 people have signed a petition against war organised by a national newspaper, the Daily Mirror.
I Förenade kungariket har mer än 160 000 människor skrivit på en petitionslista mot krig, som organiserats av en rikstidning, Daily Mirror.

Användningsexempel för "national-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
SwedishНационален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
SwedishFöreträdare för NLD-partiet (National League for Democracy) bör också delta.
Representatives of the National League for Democracy should also participate.
SwedishIcelandic National Agency of the Youth in Action Programme Sigtun 42, 105 Reykjavik.
Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme Sigtun 42, 105 Reykjavik.
SwedishTullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
Tullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
SwedishDe Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
Mr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
SwedishHenry Thoreau, Robinson Jeffers, och National Geographic, alla är socialister?
Henry David Thoreau, Robinson Jeffers, the National Geographic Society, all socialists?
Swedish1990 fick hennes parti, National League for Democracy, 80 % av rösterna.
In 1990 her party, the National League for Democracy, received 80 % of the votes.
SwedishCollaboration partners: the Swedish National Archives and the Royal Library of Sweden
Collaboration partners: the Swedish National Archives and the Royal Library of Sweden
SwedishInstytucja ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia National Heath Fund ul.
Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia National Heath Fund ul.
SwedishNational Science Foundation kommer också att få ökade anslag med 6 procent.
The National Science Foundation will also have its funding increased by 6%.
SwedishFallet gällde Jay Lee som hade varit medlem av ASLEF och British National Party (BNP).
It concerned Mr Jay Lee, who had been a member of ASLEF and the British National Party.
SwedishNästan samtliga franska ledamöter från National fronten är närvarande i kammaren.
The French Members from the National Front are present in the House.
SwedishMinistère de l'éducation nationale Ministry of National Education Website
Ministère de l'éducation nationale Ministry of National Education Website
SwedishCentrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) Str.
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) Str.
SwedishNational Institute on Aging gav oss ett frågeformulär att ge till dessa hundraåringar.
The National Institute on Aging actually gave us a questionnaire to give these centenarians.
SwedishNu är det tio år sedan de påbörjade ett samarbete med National University of Rwanda.
Teacher training draws on a set of courses in general education.
SwedishLifelong Learning Programme National Agency Haskolatorg,101 Reykjavik.
Lifelong Learning Programme National Agency Haskolatorg,101 Reykjavik.
SwedishDet europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (
European system of national and regional accounts in the Community (
SwedishNAV Utland National Insurance Office for Social Insurance Abroad P.O.
NAV Utland National Insurance Office for Social Insurance Abroad P.O.

Synonymer (engelska) till "national":

national
nation
nationalism
English
nationalization