"nalkas" - Engelsk översättning

SV

"nalkas" på engelska

SV nalkas
volume_up
[nalkades|har nalkats] {verb}

nalkas (även: närmar)
volume_up
approaches {vb} (third pers. sing. simple present)
Den underbara dagen den 9 juli nalkas. Sydsudan kommer officiellt att bli självständigt.
(NL) Madam President, the glorious date of 9 July approaches.
Får jag också tillägga att vi alla behöver semester när julen nalkas, inte minst de av oss som närmar oss valet till Europaparlamentet och en andra folkomröstning om Lissabonfördraget.
Can I also add that as Christmas approaches we all need a holiday, not least those of us who are approaching a European election and a second referendum on the Lisbon Treaty.

Synonymer (svenska) till "nalkas":

nalkas
Swedish

Användningsexempel för "nalkas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns dessutom skäl att tro att striderna i Kosovo snarast hårdnar när våren nalkas.
There is also reason to believe that the fighting in Kosovo will intensify with the approach of spring.
SwedishDärför får EU inte vara alltför anspråklös i sina målsättningar när mötet i Seattle nalkas.
For that reason, with the meeting at Seattle drawing near, the EU must not be too modest in its demands.
SwedishDetta är särskilt viktigt när ålderdomen nalkas.
This is all the more important on the eve of enlargement.
SwedishDå är frågan, hur ska vi kunna nalkas detta?
The question is then: how can we approach the issue?
SwedishJag nalkas nu slutet och tillåter mig att övergå till spanska för att tala till vice ordföranden Marín på hans tungomål:
I shall conclude now by taking the liberty of switching to Spanish, in order to address Vice-President Marín in his own language:
SwedishDet är något som man kan nalkas med försiktig optimism, om man får höra lika många uttryck för god vilja som vi har gjort i dag.
This is something one can look forward to with some optimism if one hears as many good intentions as we have heard today.
SwedishBehoven är välkända och vi vet alla att talesättet ” snabb hjälp är dubbel hjälp ” gäller mer än någonsin, särskilt nu när vintern nalkas.
The border in the region is not yet properly demarcated or secured by means of bilateral or multilateral agreements.
SwedishFru ordförande, jag måste faktiskt bestämt undanbe mig påståendet att jag skulle nalkas ett kommunistiskt system på något sätt undfallande.
Madam President, I totally reject the suggestion that I defer to or in any other way sympathize with a communist system.
SwedishUtan tvivel kommer vi att få den vanliga eldstriden strax före jul om de totalt tillåtna fångstmängderna och kvoterna, och vi kan se hur det nalkas.
No doubt we will all have the usual shoot-out just before Christmas on TACs and quotas and we can see the lead into that coming along.
SwedishVi kan redan konstatera att vi återigen var alltför sena att reagera beträffande Kosovo, eftersom det vi inte sett nalkas i Bosnien hade vi verkligen sett nalkas i Kosovo.
We were far too late in reacting to Kosovo because, while we had no warning of Bosnia, we could have seen Kosovo coming.
SwedishBehoven är välkända och vi vet alla att talesättet ”snabb hjälp är dubbel hjälp” gäller mer än någonsin, särskilt nu när vintern nalkas.
The needs are well known and we are all aware, particularly with the onset of winter, that the saying ‘he who gives quickly gives twice’ applies more than ever before.
SwedishDet svenska ordförandeskapet nalkas nu sitt slut - utan några större katastrofer, men enligt mig även utan några större framgångar.
(DE) Mr President, the Swedish Presidency is now coming to an end - with no great disasters, but, in my opinion, without any outstanding successes, either.
SwedishNu nalkas 15-årsdagen av den berömda världskonferens om lika rättigheter för kvinnor som anordnades av FN i Peking.
Mr President, ladies and gentlemen, the 15th anniversary of the famous World Conference on equal rights for women, organised by the UN in Beijing, is just approaching.
SwedishÄven om slutet för mitt mandat nalkas, fru ordförande, skulle jag ändå vilja be, vilja kräva, att jag får ett skriftligt svar på denna fråga om de fem kollegerna i Angola.
Although I am coming to the end of my term in office, I would urge you, Madam President, to ensure that I receive a written answer to my question about the five Angolan MPs.
SwedishKommissionären minns säkert att den 17 november röstade mitt utskott för en tredubbel respons som senare blivit känd som det " ryska dock " -sättet att nalkas utvidgningsstrategin.
On 17 November the Commissioner will recall that my committee voted a triple response, what we have come to know as the Russian dolls approach to enlargement strategy.
SwedishDet är därför gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater har förespråkat att man ska nalkas frågan försiktigt i utskottet för konstitutionella frågor.
This is why the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats has advocated a cautious approach to the issue in the Committee on Constitutional Affairs.