"nötkött" - Engelsk översättning

SV

"nötkött" på engelska

EN

SV nötkött
volume_up
{neutrum}

nötkött (även: styrka, kraft, muskler, biff)
volume_up
beef {substantiv}
De portugisiska producenterna har också tyngts av exportembargot för nötkött.
Portuguese producers are still suffering from the ban on beef and veal exports.
Storkök och restauranger, stormarknader och slakterier vägrade befatta sig med nötkött.
Institutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Förbudet mot nordirländskt nötkött är orättvist och måste hävas omedelbart.
The beef ban for Northern Ireland is unjust and should be lifted immediately.

Användningsexempel för "nötkött" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi är mot användningen av konstgjorda hormoner för produktionen av nötkött.
We oppose the use of artificial hormones in meat production.
SwedishMärkningen av nötkreatur, nötkött och produkter har väl blivit oundviklig.
The identification of cattle and the labelling of meat and its derivatives have surely become imperative.
SwedishEmbargo på brittiskt nötkött - Produktion och försäljning av tobak
The next item is the Commission statement on the decisions taken at today's meeting of the Commission.
SwedishDärigenom hamnade Frankrike och priset på nötkött under tryck.
France and the livestock price therefore came under pressure.
SwedishDetta innebär också att det nuvarande arbetssättet i fråga om fjäderfä bör utvidgas till nötkött och svinkött.
It also means that the present way of working in poultry meat will have to be extended to veal and pork.
SwedishDet som nyss inträffat inom Världshandelsorganisationen angående hormonbehandlat nötkött är inte acceptabelt.
What has just happened in the World Trade Organisation in connection with hormone-treated cattle is not acceptable.
SwedishJag röstade mot Bernadette Bourzais betänkande om saluföring av nötkött från djur på högst tolv månader.
I have voted against the report by Mrs Bourzai on the marketing of the meat of bovine animals aged twelve months or less.
SwedishÄr det datumbaserade exportsystemet tillfredsställande med hänsyn till hälsorisk hos ifrågavarande nötkött och köttprodukter?
Is the date-based export scheme satisfactory with regard to the safety of meat and meat products concerned?
SwedishHerr kommissionär, vad innebär försiktighetsprincipen om man i tveksamma fall inte låter bli att sälja misstänkt nötkött?
What good is the precautionary principle, Commissioner, when, if there is any doubt, we do not refrain from selling cattle that are still suspect?
SwedishOch detta är fallet i Agenda 2000, vad gäller de tre sektorerna nötkött, mjölk- och spannmålskvoter, där de medelhavska produkterna är bortglömda.
That is the case, in Agenda 2000, with the three bovine meat sectors, milk quotas and cereals, not to mention Mediterranean products.
SwedishNåväl, mina kära brittiska vänner, ni bör notera att andra producerar bättre nötkött än ni och kanske bör ni sluta att producera nötkött.
Well, my dear British friends, you should realise that others are better than you at producing cows, and maybe you should stop producing cows.
SwedishBrasilien är en stor producent av sojabönor, och Argentina producerar såväl vete och nötkött som färsk frukt m.m.
One such major bloc is Mercosur, consisting of four Latin American countries – Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay – with Chile and Bolivia having associative status.
SwedishJag välkomnar Papayannakis betänkande om förslag till ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och märkning av nötkött och nötköttsprodukter.
The main aim of the new regulation is to enable consumers to trace the source of the meat they buy right back to the animal.
SwedishFörst och främst skall det enligt förslaget till förordning inte vara obligatoriskt att märka 50 procent av europeiskt malet nötkött och styckningsdelar av nötkött.
Firstly, in the draft regulation, 50% of European meat is effectively exempt from compulsory labelling if it is minced or cut.
SwedishFörst och främst skall det enligt förslaget till förordning inte vara obligatoriskt att märka 50 procent av europeiskt malet nötkött och styckningsdelar av nötkött.
Firstly, in the draft regulation, 50 % of European meat is effectively exempt from compulsory labelling if it is minced or cut.
SwedishDär finns hälsonormer och spårbarhetskrav för nötkött som inte återfinns någon annanstans i Europa och trots det har Europa stängt marknaderna för deras produkter.
This has come about because in the last six months farmers and the ancillary agro-industries of Northern Ireland have been discriminated against.
SwedishDen bojkott av engelskt nötkött som Frankrike infört leder enligt min åsikt till två typer av problem, båda av stor vikt och betydelse för unionens framtid.
Mr President, the embargo on UK meat imposed by France raises, in my opinion, two kinds of issue, both of notable importance and significance for the future of the Union.
SwedishI denna föreskrevs att nötkött skall identifieras och registreras - detta var under "galna ko"krisen -, vilket beslutades och är är obligatoriskt sedan den 1 juli 1997.
It makes provision for the identification and registration of bovine animals - this was during the "mad cow" crisis - and it was decided on and entered into force on 1 July 1997.
SwedishDet finns minst 47 mycket viktiga länder, till exempel USA och många länder inom det brittiska samväldet, som bibehåller embargot på brittiskt nötkött.
Commissioner, there are at least 47 very important countries, such as the United States and many countries of the Commonwealth, which are maintaining the embargo on British meat.
SwedishI denna föreskrevs att nötkött skall identifieras och registreras - detta var under " galna ko " krisen -, vilket beslutades och är är obligatoriskt sedan den 1 juli 1997.
It makes provision for the identification and registration of bovine animals - this was during the " mad cow " crisis - and it was decided on and entered into force on 1 July 1997.