"någonsin" - Engelsk översättning

SV

"någonsin" på engelska

EN
SV

någonsin {adverb}

volume_up
någonsin (även: alltid, nånsin)
Jacques Barrot har aldrig någonsin begått något brott – aldrig någonsin!
At no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
Så, jag gjorde något som jag aldrig någonsin har gjort på en 'Skitigt Jobb' tagning, någonsin.
So, I do something now I've never ever done on a "Dirty Jobs" shoot, ever.
Och skall direktivet retroaktivt omfatta varje bil som någonsin tillverkats?
And should the directive be retrospective to cover every car that has ever been made?
någonsin
volume_up
out {adv.} (outdated)
Det finns där ute, men ingen har någonsin sett det.
It's out there, but nobody's ever seen it.
Parlamentet skulle aldrig någonsin anta lagstiftning som stöder detta.
At no time would Parliament ever take out legislation that supported that.
Detta visade sig bli en av de bästa församlingarna någonsin.
That turned out to be one of the best Assemblies we have ever had.

Användningsexempel för "någonsin" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm det någonsin har funnits ett förslag som inte tänkts igenom så är det det här.
If ever there has been a proposal that has not been thought through, this is it.
SwedishJag tror det var ett av de längsta kommissionsanföranden som någonsin gjorts här.
I think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
SwedishJag tror att det varit den värsta mul- och klövsjukeepidemin någonsin i världen.
I believe it has been the worst epidemic of this disease that the world has seen.
SwedishJag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
I can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
SwedishOch min kärleksaffär med havet är pågående, och lika stark som den någonsin varit.
And my love affair with the ocean is ongoing, and just as strong as it ever was.
SwedishOm det någonsin blir av kommer det att ha en rättslig grund, och vara ambitiöst.
If ever it materialises, it will have a legal basis and it will be ambitious.
SwedishOm SIS II någonsin blir verklighet har vi mycket att tacka er för, herr Coelho.
If SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
SwedishBirgitta Salomonsson gick den andra kursen någonsin på LTU för sjukgymnaster.
Birgitta Salomonsson entered the second course ever at LTU for physiotherapists.
SwedishFör mig är och förblir den 1 maj 2004 min bästa dag någonsin i kommissionen.
For me, 1 May 2004 will remain the best day I have ever spent in the Commission.
SwedishDet har för övrigt ännu aldrig funnits någon teknologi som någonsin upphört.
In any case there has never been a technology that simply stopped at some point.
SwedishSkall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
SwedishValdeltagandet i det senaste valet till Europaparlamentet var det lägsta någonsin.
Turnout in the last elections to the European Parliament was the lowest ever.
SwedishBehovet av ekonomiska och politiska reformer i landet är större än någonsin.
The need for economic and political reforms in this country is greater than ever.
SwedishJag kunde inte tro att jag någonsin skulle förlåta dem, men nu har jag förlåtit dem.
I could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
SwedishIngen har naturligtvis någonsin sagt att man var tvungen att inte ändra på någonting.
My dear Klaus Hänsch, of course no-one has ever said that nothing should change.
SwedishDet är första gången någonsin som jag fått ett så specifikt svar på en fråga.
It is the first time I have ever received such a specific reply to a question.
SwedishDet är viktigare än någonsin att vi börjar med en fullskalig konsekvensbedömning.
It is more necessary than ever that we start with a full impact assessment.
SwedishDetta är svårt att förstå, för när upphör vägar någonsin vid de nationella gränserna?
This is difficult to understand, for when do roads ever stop at national borders?
SwedishPPE-DE-gruppen är mer besluten än någonsin att åstadkomma resultat i dessa frågor.
The EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
SwedishÄr det någonsin rätt att göra djurförsök för att potentiellt rädda människoliv?
Is it ever right to test on animals in order to potentially save the lives of humans?