"närmaste" - Engelsk översättning

SV

"närmaste" på engelska

SV närmaste
volume_up
{adjektiv}

Här behövs justeringar, och de kommer att hålla oss sysselsatta den närmaste framtiden.
Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
Jag är rädd att vi inte kommer att kunna lämna Sudan inom den närmaste framtiden.
I fear that we will not be able to leave Sudan in the immediate future.
Jag anser att vi först bör ta tag i situationen i vår närmaste omgivning.
I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.

Användningsexempel för "närmaste" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
SwedishI handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
The Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
SwedishMänniskor kommer att ha ögonen på Europeiska unionen de närmaste två veckorna.
People will be watching the European Union very closely over the next two weeks.
SwedishInom de närmaste timmarna vill vi alla få höra att Laurent Gbagbo har kapitulerat.
We would all like to hear that Mr Gbagbo has surrendered in the next few hours.
SwedishDet är ett område som verkligen måste få mycket uppmärksamhet de närmaste åren.
This really is an area which needs to be paid more attention in the years to come.
SwedishNi behöver vidta åtgärder, och jag hoppas att det sker inom de närmaste månaderna.
You need tough action, and I hope that will be forthcoming in the next few months.
SwedishVi kommer att lämna förslag till parlamentet och rådet under de närmaste månaderna.
We will come to Parliament and the Council with proposals in the next few months.
SwedishDessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
SwedishDet ser inte ut som om detta skulle kunna uppnås inom den närmaste framtiden.
However, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
SwedishUnder de närmaste veckorna behöver vi slutföra de reformer som redan har inletts.
In the coming weeks we will need to complete the reforms already under way.
SwedishVi behöver dynamiska svar som kommer att ge resultat inom de närmaste åren.
We need dynamic responses which will produce results within the next few years.
SwedishJag har en följdfråga: du säger ”inom den närmaste framtiden”.
Mr President, I have an additional question: you say 'sooner, rather than later'.
Swedish. – De fossila bränslena kommer att ta slut under de närmaste decennierna.
   . The fossil fuel supply will start to run out over the next few decades.
SwedishEn allmän förbättring av situationen kan sålunda förväntas inom de närmaste åren.
A general improvement in the situation can thus be expected within the next few years.
SwedishHur är det med dessa gemensamma åtgärder som är i det närmaste deklamatoriska?
What is the situation with these joint actions which are almost rhetorical?
SwedishDet är ett projekt vars framgång på intet sätt kan garanteras inom de närmaste 50 åren.
It is one whose success will be by no means guaranteed within the next 50 years.
SwedishUnder de närmaste dagarna måste vi hitta ett förfarande som inte diskriminerar någon.
In the coming days we have to find a procedure which discriminates against no-one.
SwedishVi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
SwedishDet är bättre att följa utvecklingen under de närmaste två åren på nära håll.
It is preferable to follow the developments in the next two years from a close range.
SwedishVi vet heller inte hur det minskade beloppet ska distribueras under de närmaste åren.
Nor do we know how the reduced amount is to be distributed over the next few years.