"närmast följande" - Engelsk översättning

SV

"närmast följande" på engelska

EN

SV närmast följande
volume_up
{adjektiv}

närmast följande (även: följande, nästa, närmast, näst)
volume_up
next {adj.}
I am talking about the next one.
Jag är säker på att den irländska turistnäringen kommer att utvecklas och blomstra under de närmast följande åren.
I am confident that the Irish tourism industry will develop and prosper over the next few years.
Detta är de närmast följande steg som vi måste ta, men det vore ödesdigert om man nu ville ta det andra steget före det första.
These are the next steps we must take, but it would be disastrous if we now tried to run before we could walk.

Liknande översättningar för "närmast följande" på engelska

närmast adjektiv
närmast adverb
följande adjektiv
följande adverb

Användningsexempel för "närmast följande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVad jordbruket behöver är tydliga och stabila regler åtminstone under de närmast följande åren.
What agriculture needs is clear and stable rules for at least the coming few years.
SwedishDen ändrade fördelningsnyckeln får verkan från och med den första dagen i det närmast följande året.4.
The adjusted key shall apply with effect from the first day of the following year.4.
SwedishDe sex närmast följande gäller i själva verket i princip samma sak.
In fact, the six that follow will be in the same vein.
SwedishEmellertid kommer rambeslutet under den närmast följande tiden att behöva kompletteras med ytterligare rättsakter.
The framework decision will, however, have to be supplemented by other legal acts in future.
SwedishEuropeiska unionen ger under de närmast följande fem åren Nepal ett understöd på omkring 15 miljoner euro, vilket är helt rätt.
The European Union is supporting Nepal to the tune of some EUR 15 million, and quite rightly so.
SwedishDetta betyder att unionens biståndspolitik gentemot fattigare regioner måste vara en av de viktigaste frågorna under de närmast följande åren.
This means the Union’s policy of aid for poorer regions must be one of the most important issues in the coming years.
SwedishI Europeiska unionens länder har lufttransporterna under de senaste åren genomgått en ökning utan like, närmast på grund av följande faktorer:
In recent years, air transport has taken on considerable, unprecedented importance in the countries of the European Union, as a result mainly of the following factors:
SwedishUnder perioden 1990-1996 försvann över 600 000 arbetstillfällen, och man räknar med att ytterligare 800 000 arbetstillfällen kommer att försvinna under de närmast följande åren.
During the period 1990-1996 more than 600 000 jobs were lost and it is anticipated that over the coming years a further 800 000 jobs will go.