"närmare beskriva" - Engelsk översättning

SV

"närmare beskriva" på engelska

SV närmare beskriva
volume_up
{verb}

närmare beskriva (även: utarbeta ngt)

Liknande översättningar för "närmare beskriva" på engelska

närmare adjektiv
English
närmare adverb
beskriva verb

Användningsexempel för "närmare beskriva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishKan kommissionsledamoten närmare beskriva vad detta råd ska arbeta med?
That is something I would like to welcome on our behalf, and I wonder if the Commissioner would perhaps give us a little more detail about what this council is to concern itself with.
SwedishJag skall naturligtvis överlåta åt kommissionen att närmare beskriva initiativets möjligheter närmare – själv skall jag här bara lämna några kortfattade kommentarer.
I will, of course, leave it to the Commission to illustrate the potential of this initiative in greater detail; my own intention here is just to make some brief points.
SwedishSvårigheten illustreras kanske bäst av de varierande omskrivningar som har myntats för att beskriva närmare samarbete, förstärkt samarbete eller till och med det förbjudna F-ordet, flexibilitet.
The difficulty is perhaps symbolised by the various euphemisms that have been coined to describe closer cooperation, reinforced cooperation or even the forbidden F-word, flexibility.