"närmar" - Engelsk översättning

SV

"närmar" på engelska

SV närmar
volume_up
{verb}

närmar (även: nalkas)
volume_up
approaches {vb} (third pers. sing. simple present)
Allteftersom utvidgningen närmar sig borde utskottets arbete fortsätta.
As enlargement approaches, the committee's work should continue.
Betänkandet närmar sig dessa problem på ett i grund och botten felaktigt sätt.
This report approaches those problems in fundamentally the wrong way.
När nu tidsfristen närmar sig, finner vi att glaset är både halvfullt och halvtomt.
As the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.

Användningsexempel för "närmar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
I hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
SwedishKan rådet rapportera om förhandlingarna i Köpenhamn som nu närmar sig slutskedet?
Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
SwedishI dag närmar vi oss stunden då vi kan anta detta paket och därmed uppnå målet.
Today we are close to the adoption of this package and thus to achieving this goal.
SwedishHan står inför faran med ett Iran som alltmer närmar sig att bli en kärnvapenmakt.
He faces the danger of an Iran which is coming ever closer to being a nuclear power.
SwedishVårt mål är trots allt inom räckhåll och vi närmar oss det sakta men säkert.
Nevertheless, our goal is in sight and we are moving slowly but surely towards it.
SwedishVi kan hoppas på att Förenta staterna närmar sig oss, men vi skall inte lita på det.
We can only hope that the US aligns itself more with us, but we cannot rely on it.
SwedishDet skulle vara att gå över en gräns som vi verkligen avråder från att man närmar sig.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
SwedishDen enda vägen som ligger öppen för oss är att vi närmar oss Europeiska unionen.
It is the only path open to us to bring us closer to the European Union.
SwedishVi närmar oss en tröskel och bortom denna är det oundvikligt med stora katastrofer.
We are approaching a threshold, past which major disasters are unavoidable.
SwedishVi närmar oss faktiskt slutet på detta arbete, men vi har inte nått dit vi ville.
This work is in fact coming to an end, but it has not reached the stage that we wanted.
SwedishDet borde vara en självklarhet nu när vi närmar oss år 2000, men det är det inte.
This ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it isn't.
SwedishDetta är ett ytterst lägligt betänkande, när vi nu närmar oss år 2000.
Mr President, this is an extremely timely report as we move towards the year 2000.
SwedishDet borde vara en självklarhet nu när vi närmar oss år 2000, men det är det inte.
This ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it is n't.
SwedishHerr ordförande, juldagarna närmar sig, politisk stiltje och mediastiltje.
Mr President, Christmas is approaching, political and media life will quieten down.
SwedishVi närmar oss nu slutet av samrådsförfarandet som vi inledde i december.
We are now coming to the end of the consultation that we launched in December.
SwedishDet är en oerhört aktuell fråga, särskilt med tanke på att OS närmar sig.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
SwedishJag tror att förändringens tid oundvikligen närmar sig, och det vet de om.
I think that the time of change is inevitably approaching, and they know it.
SwedishI och med ratificeringen av Amsterdamfördraget närmar vi oss detta mål.
With the ratification of the Treaty of Amsterdam this goal has moved a lot nearer.
SwedishKroatien närmar sig nu mållinjen efter fyra års intensiva anslutningsförhandlingar.
Croatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations.
SwedishDagens siffra för antalet transaktioner per år närmar sig 20 miljoner.
The current figure for transactions during a year is now reaching 20 million.