"närliggande" - Engelsk översättning

SV

"närliggande" på engelska

SV närliggande
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

närliggande (även: nästan, nära, närbelägen, snudd på)
volume_up
near {adj.}
Vi har alla närliggande exempel på hur bullret varje dag påverkar oss.
We all have examples near us of how noise affects us every day.

2. "som ligger intill"

närliggande (även: angränsande, grann-)
volume_up
adjacent {adj.} (close to)
Riktlinjerna måste tillgodose trafikkontroll inom blocken, som samordnats med närliggande block så att det inte finns några överlappande områden.
The guide must provide for traffic control within the blocks, coordinated with adjacent blocks so that there are no overlapping areas.
Med förbehåll för koncentrationskravet kan unionsstöd lämnas till närliggande, mindre områden enligt samma befolkningstäthetskriterier.
Union assistance may, subject to the requirement of concentration, also extend to adjacent and contiguous smaller areas fulfilling the same population density criterion.
Vid det historiska interkoreanska toppmötet förra året, kom de två Korea överens om att koppla samman denna järnväg på nytt, såväl som en närliggande huvudväg.
On the occasion of the historic inter-Korean summit last year, the two Koreas agreed to relink this railway, as well as an adjacent highway.
närliggande (även: angränsande, vidstående)
volume_up
adjoining {adj.} (close to)
Och där finns andra närliggande regioner, som t.ex. Dagestan.
There are other adjoining areas, such as Dagestan.
Och där finns andra närliggande regioner, som t.ex.
There are other adjoining areas, such as Dagestan.

Synonymer (svenska) till "närliggande":

närliggande

Användningsexempel för "närliggande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMin fråga handlar om en situation som är fullt möjlig och ganska närliggande.
My question relates to a situation that is wholly feasible and quite practical.
SwedishI våra mer närliggande ytterområden, även i Europa, opererar vi effektivare än utanför.
Closer to home, also in Europe, we operate more effectively than outside it.
SwedishRegeringen lovar också mark och jakträttigheter i närliggande stater.
The government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
SwedishGrönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (
SwedishDetta skulle kunna vara goda nyheter för flyktingarna i Darfur och närliggande länder.
This may be good news for refugees in Darfur and neighbouring countries.
SwedishEtt närliggande problem som är viktigt för Irland är människohandeln.
A related issue, and an important one for Ireland, is human trafficking.
SwedishSen fick de en och en reda på att de skulle till en närliggande byggnad och ge sin predikan.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
SwedishUpphovsrätten och närliggande rättigheter är verkligen ett problem i det här sammanhanget.
Copyright and related rights are certainly an issue in this context.
SwedishJag kommer från en närliggande region, min far föddes i Abbeville.
I am from a neighbouring region, and my father was born in Abbeville.
SwedishGrönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (debatt)
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (debate)
SwedishInvånare och semesterfirare på närliggande stränder betraktades inte som utsatta för ljudet.
Residents and recreational users of the nearby beach were not considered as sensitive receptors.
SwedishYtterligare 10 miljoner arbetstillfällen i närliggande sektorer är indirekt beroende av bilindustrin.
A further 10 million jobs in associated sectors are indirectly dependent on this industry.
SwedishViktiga möten kommer att hållas i en närliggande framtid.
Important meetings on this issue are scheduled for the next few months.
SwedishEuropeiska rådet ägnade sig också åt mer närliggande utmaningar.
The European Council also looked at more immediate challenges.
SwedishDet är viktigt att understryka att ökenspridning inte påverkas av om det finns en närliggande öken.
It is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
Swedishså vi hade, enligt normen, inneboende hemhjälp, som ofta kom från närliggande byar på landet.
And so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
SwedishDen närliggande orsaken är frågan om guden Rams tempel.
The immediate cause is the issue involving the temple of the god Ram.
SwedishVåra experimentella resurser är verktyg för forskningen inom hållfasthetslära och närliggande ämnen.
Our experimental facilities are tools for research in solid mechanics and related research topics.
SwedishVattenföroreningarna i en flod berör närliggande stater.
Polluted rivers are a matter for the countries along their banks.
SwedishJag vill dock tala om ett närliggande problem.
However, I should like to make a few observations on a related problem.