"myt" - Engelsk översättning

SV

"myt" på engelska

EN
EN
volume_up
myternas värld {substantiv} [exempel]
EN
SV

myt {utrum}

volume_up
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
Jag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
Let me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
Det finns mycket av myt i det här äventyret och det är faktiskt vårt äventyr.
There is much myth in this adventure and in fact it is our adventure.
Jag skulle vilja ta mig friheten att påminna er om historien om Frankenstein, som trots allt är en grundläggande myt för vår modernitet.
I would remind you of the story of Frankenstein's monster, which is one of the founding myths of our modern world.
Jag skulle vilja ta mig friheten att påminna er om historien om Frankenstein, som trots allt är en grundläggande myt för vår modernitet.
I would remind you of the story of Frankenstein' s monster, which is one of the founding myths of our modern world.
Det blir uppenbart att dessa historier grundar sig på myter och missförstånd och att saker och ting inte är så dåliga som de allmänna skrämselhistorierna vill få det att verka.
It will become apparent that all these stories are based on myths and misunderstandings and that matters are not as bad as the frequent horror stories would suggest.

Användningsexempel för "myt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
Let me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
SwedishI viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
What nonsense to say that this new Constitution will create a centralised superstate!
SwedishFruktan för diskriminering är inte någon myt i Nordirland; den är ett orubbligt faktum.
Fears of discrimination are not myths in Northern Ireland, they are stubborn facts.
SwedishDet är en myt att ekonomin alltid gynnas när patenträttigheter beviljas.
It is a myth that the economy always benefits when patent rights are granted.
SwedishDet finns mycket av myt i det här äventyret och det är faktiskt vårt äventyr.
There is much myth in this adventure and in fact it is our adventure.
SwedishDet är en myt att man, som den ryska makten tror, ska kunna krossa allt motstånd i Tjetjenien.
Both the Commissioner and the President-in-Office of the Council have said as much.
SwedishJag vill fråga er: Vad hände i det här fallet med den myt som ligger till grund för Europatanken?
I ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
SwedishDet är så det är och denna myt får inte stå i vägen för beslut.
That is how things are, and this myth must not stand in the way of decisions.
SwedishUppfattningen att konstitutionen var nödvändig för den utvidgade unionen är helt klart en myt.
The notion that the Constitution was essential for an enlarged Union is clearly a myth.
SwedishDet är en myt, ingenting annat, för att inte säga att det är ett vilseledande av befolkningen!
That is a total myth, nothing else, and it is misleading for the public!
SwedishRyssland är fortfarande ett land där yttrandefrihet betraktas som en myt.
Russia is still a country where freedom of expression is a myth.
SwedishFri, rättvis konkurrens är en myt som förstör jobb och liv.
Free, undistorted competition is a myth that destroys jobs and lives.
SwedishAtt framkasta att flygbolag skall kunna få ersättning från tredjepartsleverantörer är en myt.
To suggest that the airlines will be able to obtain compensation from third party providers is a myth.
SwedishDet är dessutom en farlig myt som vi vårdar oftast för att skydda oss från att inse problemet
It is moreover a dangerous myth which we usually believe to protect us from recognizing the problem.
SwedishFör att hålla denna myt vid liv uppfinner vi återkommande hot för att skrämma folk till undergivenhet.
In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission.
SwedishFör bara 50 år sedan, var datorer och digitalteknik en myt.
Even 50 years ago, computer and digital technology were a myth.
SwedishDet är en myt att det är just en europeisk federation som skulle ge maximal tillväxt och sysselsättning.
It is a myth that a European Federation is the only way to achieve maximum growth and employment.
SwedishAkademisk forskning har visat att uppfattningen att objektivitet kan likställas med manlighet är en myt.
Academic science has shown that the notion that objectivity can be equated with masculinity is a myth.
SwedishFörst finns det en myt - för det är en myt - om att utvidgning och fördjupning är motstridiga tillstånd.
Firstly, there is a myth - because it is a myth - that enlargement and deepening are conflicting states.

Synonymer (svenska) till "myt":

myt
Swedish