"mynt och sedlar" - Engelsk översättning

SV

"mynt och sedlar" på engelska

EN

SV mynt och sedlar
volume_up
{pluralis}

mynt och sedlar (även: kontanter, pengar, likvida medel, kosing)
volume_up
cash {substantiv}

Liknande översättningar för "mynt och sedlar" på engelska

mynt substantiv
mynt- adjektiv
och konjunktion
English
och preposition
English
sedlar substantiv

Användningsexempel för "mynt och sedlar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet kan också visas att nicklet via händerna vandrar över även till nickelfria mynt och sedlar.
It can also be shown that nickel is even passed by hand to nickelfree coins and notes.
SwedishMen då uppstår problemet med falska mynt och sedlar.
But now the problem of counterfeiting has surfaced.
SwedishVi startar den gemensamma valutan den 1 januari 1999 och mynt och sedlar kommer att finnas i cirkulation 2002.
We are launching this single currency on 1 January 1999, the coins and notes will be in circulation in 2002.
SwedishDet krävdes inte för växling mellan euroområdets mynt och sedlar eftersom det gäller en frivillig växling.
We have not insisted on the same thing for exchanges between the euro zone currencies because these are voluntary.
SwedishMånga av dem får inte tillfälle att använda dem innan mynt och sedlar i euro införs den 1 januari nästa år.
Many of them will not have a chance to spend them before the new euro coins and notes are introduced on 1 January next year.
SwedishI mitt hemland Finland är till exempel andelen mynt och sedlar lägst i Europa i förhållande till bruttonationalprodukten.
For example, in my country, Finland, the number of coins and notes in relation to GNP is the smallest in Europe.
SwedishMan har för övrig beslutat att inte ha mynt och sedlar med samma värde, för att inte försvåra penninghanteringen.
It has also been decided not to have notes and coins with the same face value so as not to burden the management of the money supply.
SwedishI annat fall blir det medborgarna som drabbas och dessa står helt oskyddade när de tar emot falska mynt och sedlar.
Otherwise, it is citizens who are affected, and the latter are completely unprotected when they receive counterfeit coins and notes.
SwedishRisken att försök görs för att förfalska eurovalutan när den kommer i omlopp i mynt och sedlar är mycket hög.
The risk that attempts may be made to counterfeit the euro currency when it begins to circulate in the form of coins and notes is very high.
Swedish(EN) Risken att försök görs för att förfalska eurovalutan när den kommer i omlopp i mynt och sedlar är mycket hög.
The risk that attempts may be made to counterfeit the euro currency when it begins to circulate in the form of coins and notes is very high.
SwedishDet beslut som fattats är att varje medlemsstat tillverkar den mängd mynt och sedlar den behöver för sitt område.
Having said that, the decision which has been taken is that each Member State will manufacture the stock of notes or coins which it needs for its country.
SwedishPå ifrågavarande dag, den 1 januari 2002, kommer alla medborgare i euroområdet ju att ha samma mynt och sedlar i sina portmonnäer.
After all, on that fateful day, 1 January 2002, all citizens of the euro area will have the same coins and notes in their purses and wallets.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att gå med på att utarbeta förslag till bestämmelser angående kostnadsomräkningen av sådana mynt och sedlar.
I hope that the Commission will agree to draw up proposals for regulations concerning cost reconversion of such coins and notes.
SwedishÅr 2002 kommer eurons mynt och sedlar att bli en verklighet och vi hoppas att de kommer att klinga i många fickor bland Europas medborgare.
In the year 2002 the euro coins and notes will become a reality and we hope be jingling in plenty in the pockets of the citizens of Europe.
SwedishVi har en europeisk inre marknad, vi har en gemensam europeisk valuta som vi snart också kan hålla i vår hand i form av mynt och sedlar.
We have a European single market, we have a single European currency, and we will soon have the coins and notes of that currency in our pockets.
SwedishEfter en fördjupad undersökning finner kommissionen därför att dessa mynt och sedlar, som jag just nämnt, används i relativt liten omfattning.
That said, following an in-depth study, the Commission concluded that these notes and coins I have just mentioned have a relatively limited circulation.
SwedishDen tidsförkortning vi talar om innebär faktiskt en snabb övergång till mynt och sedlar, en benämning vi kanske borde införa.
The proposed shortening of the periods is actually intended to ensure a rapid introduction of coins and notes and perhaps this is the new description which we should be using.
SwedishAvtalet tog då, dvs. för tre år sedan, hänsyn till den förutsebara utvecklingen fram till den dag mynt och sedlar verkligen skulle införas.
At the time, that is three years ago, this agreement took into account likely developments up until the date when the notes and coins would be effectively introduced.
SwedishVi är likväl bara ett och ett halvt år ifrån ett väsentligt datum: indragandet av de nationella valutorna och utsläppandet av mynt och sedlar i euro.
We are, however, eighteen months away from a crucial deadline: the withdrawal of national currencies and the start of the physical circulation of euro notes and coins.
Swedishsex: anpassning av varu- och tjänsteapparater till betalkorten fram till år 2002, och att dessa apparater upphör att fungera med mynt och sedlar så snart som möjligt,
sixthly, the adaptation of vending machines for the use of charge cards until 2002 which will enable them, as far as possible, to work with coins and notes;